Davranış eğitimi çalışmalarımız “Yaratıcı Düşünme ve Yaratıcılık” temalı gündemle devam ediyor.

Yaratıcı ve çok yönlü düşünebilmeyi; soran ve sorgulayan bir anlayışla öğrencilerimizin süreçlerine transfer etmeyi hedeflediğimiz çalışmaları bir eğitim önceliği olarak ele alıyoruz. Doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, sanattan spora kadar yaşamın her alanında faklı düşünebilen, özgünlüğü olan ve bu özgünlüğü ilişki ve iletişimde bulunduğu sosyal çevresiyle entegre edebilen bireylerin varlığını bir değer olarak görmekteyiz.

Yaratıcı düşünme ve yaratıcılığın gelişmesinde; kişisel özelliklere bağlı etkilerin yanı sıra, bir düşünce kültürü olarak benimsenmesinin yaratacağı itici güce inanıyoruz. Bu düşünce kültürünün, kişisel itibarımızdan toplumsal saygınlığımıza kadar geniş bir değer algısı içinde önemli bir yer tutacağı kanaatindeyiz.

“Yaratan insan, mutludur her zaman.” sloganıyla ele alacağımız çalışmalara ışık tutması amacıyla oluşturduğumuz yol haritası için tıklayınız.