Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından 1. sınıf velilerimizin katılımıyla gerçekleşen seminerde çocuklarımızın sorun yarattığını düşündüğümüz tepkilerini yorumlarken tepkinin ne olduğundan çok tepkinin geri planının sorgulanmasının yararlı olacağı üzerinde duruldu. Çocukların tepkilerinin bir geçmişi ve birikimi olduğu üzerine dikkat çekildi. Duygusal ve davranışsal tepkilerde yaşanan olası istenmedik durumların öncesinde, çocukların biz yetişkinlere bazı öncü mesajlar ilettiklerine vurgu yapıldı. Çocuklarımızın tepkilerini, duygularını ve alışkanlıklarını yorumlarken onların geçmiş deneyimlerine bakarak sonuçlara ulaşmanın yararlı olacağı belirtildi. Aile içi iletişim ve ilişki biçimleriyle ortaya koydukları tepki ve davranışların bağlantısına dikkat çekildi.

İnatlaşma, yalan söyleme, çabuk küsme, yenilgiyi ve hatayı kabullenmeme, duymazdan gelme, sürekli şikâyet etme gibi davranışların gelişim süreçleri açıklanarak, çözüm yollarına ilişkin önerilerde bulunuldu.

Katılan tüm velilerimize teşekkür ederiz.

Çocukların Tepkilerine Yaklaşım Stratejileri konulu sunum için tıklayınız.