TÜBİTAK ve Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması’nın (Bu Benim Eserim) İzmir Bölge Sergisi, 5-6 Mayıs 2015 tarihlerinde Tepekule Kongre Merkezi’nde yapıldı. Bu yıl  İzmir Bölge Sergisi’nde 30 adet matematik ve 30 adet fen bilgisi projesi olmak üzere toplam 60 proje sergilendi. 8 sınıf öğrencilerimizden Kaan Aras, hazırladığı “TARIMDA VERİMİN ARTTIRILMASI İÇİN ÇEVRECİ BİR YAKLAŞIM: KİMYASAL İLAÇLA MÜCADELE YERİNE DOĞAL HERBİS” isimli biyoloji projesini; Akya Gürtan ise “GÖRME ENGELLİLER İÇİN SÜRGÜLÜ CETVEL” adlı matematik projesini başarı ile sunarak İzmir Bölge Sergisi’nde okulumuzu temsil etmişlerdir.

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.