Değerli Velimiz,

 

Özel Ege’de okul öncesi ve ilkokul sınıflarında fen ve matematik laboratuvar dersleri “Bilim Eğlencelidir!” sloganıyla başladı. Laboratuvar çalışmaları öncelikle çocuklarımızın merak duygularını ortaya çıkaracak, soru sormalarına ve araştırmalarına fırsat verecek deneylerden oluşmuş ve planlanmıştır. Program, çocukların fen bilgilerinin gelişmesine, var olan merak duygularını pekiştirmelerine, eleştirel düşünmelerine ve problem çözme becerilerinin güçlendirilmesine olanak sağlayacaktır. Çocuklar gözlem yapma, araştırma, değerlendirme, keşfetme, deneme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, varsayımda bulunabilme fırsatı bulacaklardır. Yapılan çalışmalar çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmelerine, yeni fikirler üretmelerine, yaratıcı düşünmelerine olanak sağlayacaktır.

 

Deneyleri eğlenerek tamamlayan çocuklarımızın, edindikleri kazanımların sonuçlarını sizlerle paylaşmalarını sağlamaları amacıyla “Gözlemler” bölümü hazırlanmıştır. Her deney sonrasında öğrencilerimiz kazanımlarını kağıda dökecek ve sizlerle paylaşacaktır.  Minik bilim insanlarımız öğrendiklerini ve deneyimlerini sizlerle paylaşırken onların heyecanlarına ortak olmanız en büyük arzumuz.  

 

Unutmayalım ki “merak eden çocuk öğrenir”.