Gerçekleştirdiği birçok eğitim öğretim uygulaması diğer okullar için örnek teşkil Özel Ege Lisesi farklı bir çalışmaya daha imza attı. Özel Ege Lisesinin Advanced Placement (AP) ders programının kabulüne ilişkin karar Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayınlandı.  Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan kabulle 2016-2017 öğretim yılından itibaren kurumumuz AP Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar Bilimi, İngilizce Dil ve Anlatım, Alman Dili ve Kültürü ile Fransız Dili ve Kültürü derslerini verebilecektir.  

Amerika’da birçok lisede yaygın olarak uygulanan ve lise öğrencilerinin yurt dışındaki üniversitelere kabullerinde etkin rol oynayan AP Programı, Amerikan yüksek öğretim kurumu olan ve SAT gibi Amerikan üniversitelerine giriş sınavlarını düzenleyen College Board tarafından organize edilmektedir. Üniversiteye kabul sürecinden sonra öğrenciler ilgili dersten muaf olabilir, böylece girdikleri üniversiteyi daha kısa sürede bitirebilir veya ilgi duydukları alanlarda başka dersler seçebilirler. AP sonuçları sadece yurt dışında değil Türkiye’deki bazı üniversitelerin bazı bölümlerinde de tanınmaktadır.  Bu program kapsamında, “AP Calculus AB” içeriği, üniversitelerin doğa ve fen bilimleri ile mühendislik bölümlerinin ilk yıllarında görülen matematik derslerinin müfredatlarına paralel olarak hazırlanan matematik dersi okulumuzda daha önce açılmıştı.