Değerli Anne ve Babalar,

 

Özel Ege Lisesi olarak öğrencilerimize içinde bulunduğumuz bilgi çağının gelişimlerine karşılık düşecek donanımlar kazandırmak için çaba gösteriyoruz.  İnanıyoruz ki analiz etmenin, eleştirel ve özgün düşünmenin temeli daha okul öncesi ve ilkokul sıralarında atılıyor. 

 

Bu anlayışın bir sonucu olarak bu öğretim yılında Uluslararası Sertifikalı Oyun Tabanlı Öğrenme Programı kapsamında okul öncesi ve ilkokul ders programımıza “Akıl/Zeka Oyunları” dersini ekledik.  Kendine özgü soruları ve düşünme becerilerini inşa etmek üzere yaklaşımları bulunan bu ders sayesinde öğrencilerimizin bir problemi her yönü ile değerlendirme becerilerinin gelişeceğine inanıyoruz.  Ders kapsamında, öğrenciler analiz etmeyi, basitten karmaşığa doğru ilerlemeyi, yapacakları hamlelerin sonuçlarını öngörmeyi öğreniyor.  Yaratıcı düşünmeyi geliştiren oyunlarda, öğrencilerimiz yorum yapıyor, parça bütün ilişkisi kuruyor, mantıksal çıkarımlar yapabiliyor.  Bu sistemde eğitim gören öğrenciler, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini fark edip kendine daha gerçekçi ve doğru hedefler belirleyebiliyor.  Böylece daha doyumlu ve üretken yetişkinler olabiliyorlar.

 

Yapılan bilimsel çalışmalar, bu oyunların sistematik olarak oynanması sonucu öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştiği ve işlem hızlarında artış gözlemlendiğini ortaya koymuştur.  Ayrıca öğrencilerin özellikle matematik derslerine olan olumsuz önyargıları azalmış ve yok olmuştur.  Genel olarak özgüvenleri yükselmiş ve derslere olan ilgileri artmıştır.

 

Programın öğrencilerimiz için yararlı olmasını dileriz.

 

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ