Çocukların ve gençlerin araştırma, bilgiler arasında bağlantı kurma, muhakeme yapabilme ve hafızada tutabilme gibi becerilerinin gelişerek, problem çözme becerilerine destekleyen en etkili araçlardan biri akıl-zekâ oyunlarıdır.                                                                                                                                                                                           

Matematik öğretmenimiz Elvan Başokçu akıl-zekâ oyunlarının sınıf içinde etkin kullanımına yönelik Oyun Tabanlı Öğrenme Programı Eğitimine  ( Game-Based Learning Programme)  29-30 Ağustos 2015 tarihlerinde katılarak  uluslararası sertifika almıştır.