Matematik öğretmenimiz Defne Tabu Matematiksel Güç ve İnovatif  Tasarım Derneği (MAGİT) tarafından 13-14 Haziran 2015 tarihlerinde  düzenlenen 5.Matematik Eğitimi Uygulamaları Proje Tabanlı Eğitim Çalıştayı’na katıldı.

Prof.Dr. Matthias Ludwig'in (Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Bölümü Goethe Üniversitesi Frankfurt, Almanya) davetli olduğu çalıştayda; geometrinin güncel hayat problemlerine uygulanması, kısıtlı sayıda araç ve gereç kullanarak çok yüksek binaların boylarının geometri bilgileri kullanarak ölçülmesi, sınıf dışında matematik uygulamaları, MathCityMap Projesinin tanıtılması ve projenin Türkiye ayağının oluşturulabilmesi için yapılması gerekenler gibi konular üzerinde çalışılmıştır.