Özel Ege Lisesinin kültürel etkinlikler kapsamında öğrencileri için düzenlediği geziler devam ediyor. 4. sınıf öğrencilerimizin tamamının katıldığı İzmir Tarih ve Sanat Taş Eserler Müzesi gezisi çocukları tarihi bir yolculuğa çıkardı.  Aynı zamanda İzmir Çağdaş Drama Derneği tarafından müzede gerçekleştirilen drama etkinliğine de katılan öğrenciler drama çalışmaları yapmış müzedeki heykellerin yaşadıkları döneme ilişkin bilgiler edinmiştir.  Öğrenciler keyifli olduğu kadar eğitici bir gezinin ardından güzel anılarla okulumuza dönmüşlerdir.