Özel Ege Lisesi 1. sınıf öğrencileri 24 Kasım - 15 Ocak 2015 tarihleri arasında, “Mikropların Dünyasına Yolculuk” konulu proje üzerinde çalıştı. Öğrencilerimiz proje çalışması sırasında dersler arası işbirliği yaparak tüm derslerde mikroplar ile ilgili farklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Proje çalışmasının ana hedefine uygun olarak mikroplar hakkında bilgi edinen öğrencilerin, araştırmayı, sorumluluklarını yerine getirmeyi davranış haline getirmeleri hedeflendi. Bu kazanımları gerçekleştirirken öğrencilerimiz değişik materyalleri kullanarak mikrop temalı ürünler oluşturdu. Yaratıcı yazma tekniği ile mikrop öyküleri yazdı. Uzman kişilerden hijyen konulu seminer alarak yeni bilgiler edindi.

Projenin son ayağında öğrencilerimiz tüm gelişim alanlarına hizmet eden projelerini konferans salonunda velilerine sundu. Drama çalışmalarını Türkçe, İngilizce ve 2. yabancı dilde  (Fransızca, Almanca) söyledikleri şarkılar ve beden eğitimi dersinde öğrendikleri danslarla velilerine proje sunan öğrencilerimiz; görsel sanatlar, seramik, bilgisayar ve yabancı dilde yaptıkları çalışmalarla da sergi oluşturdu. Tüm öğrencilerimiz, proje bitiminde öğretmenlerinden Başarı Belgesi almaya hak kazandı. Öğrencilerimizi başarılı çalışmalarından dolayı kutlarız.