Skip Navigation LinksAna Sayfa Güncel Kayıtlı Öğrenciler için Burs Başvuru Sonuçları
30 Mart 2017

Değerli Velimiz, 

Velisi bulunduğunuz öğrenci için 2017-2018 yılı Özel Ege Lisesi / Eraslan Vakfı burs başvurularına ait sonuçlara OYS sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Özel Ege Lisesi ve Eraslan Vakfı, nitelikli eğitime erişim için her yıl ilave kaynak ayırmaya ve daha fazla kişiye burs sağlamaya çalışmaktadır.  Mevcut burs sistemi ana sınıfından lise 12. sınıfa kadar okulumuzda okuyan bir öğrencinin burs almasını mümkün kılmaktadır. 

Eraslan Vakfı Bursları 

Okul öncesi ve ilkokulun tüm sınıflarında uygulanan, belli bir sınırın altında aylık geliri olan ailelerin çocuklarına sağlanan ve öğrenim ücretinin %20’si tutarındaki burslardır.  Geçtiğimiz iki yıl yalnızca okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine sağlanan İhtiyaç Bursları, 2016-2017 öğretim yılından itibaren ilkokulun tüm sınıflarında sürdürülecektir. 

Eraslan Vakfı tarafından verilen ihtiyaç burslarında ailelerin ekonomik durumu (Vakıf tarafından belirlenen üst gelir sınırı), okulda başka bir kardeşin okumakta olup olmadığı, ailenin birlikteliği ve aile üyelerinin hayatta olup olmadığına bakılmaktadır.  Her yıl ayrılan belli bir maddi kaynakla öğrencilerimize burs sağlanmaktadır.  Burs beklentisi içinde olan öğrencilerin tamamına burs sağlanamamasının ihtimal dâhilinde olduğu dikkate alınmalıdır. 

Özel Ege Lisesi Bursları 

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olan, akademik başarı ve ekonomik ihtiyacın bir arada değerlendirildiği burslardır.  Bu burslar için ailelerin aylık gelirinin belli bir parasal miktarı aşmaması şartı aranmamaktadır.  Özel Ege Lisesi burslarında öğrencilerin akademik başarısına bakılmakta, burs oranı belirlenirken ise ailenin ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınmaktadır.  Ayrıca öğrencinin sosyal durumu, ders haricindeki özel ilgi alanları, okulu herhangi bir branşta temsil edip etmediği, okulda başka bir kardeşin okumakta olup olmadığı, ailenin birlikteliği ile aile üyelerinin hayatta olup olmadığı gibi değişik kriterler de dikkate alınmaktadır. 

Özel Ege Lisesinde yıl içinde yapılan ortak sınavlarda, yeni öğrencilerin katıldığı Okul Giriş Sınavında veya lise giriş sınavlarında -hâlen uygulanan TEOG modelinde- öğrencilerin elde ettikleri sonuçlarla burs oranları arasında mekanik (otomatik) bir ilişki yoktur.  Dolayısıyla lütfen öğrencilerinizin burs oranları arasında karşılaştırmalar yapmayınız.  Bu durum çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri açısından önem arz etmektedir.  Burs alamayan öğrencilerimiz arasında akademik durumu yüksek çocuklarımız da bulunmaktadır.  Okulun giderek yükselen çıtası, azımsanmayacak sayıda çok yönlü öğrencimizin bulunması ve buna karşılık burs adedinin kısıtlı olması, burs beklentisi olan her öğrenciye burs verilememesinin başlıca sebepleridir. 

Lise 9. Sınıf Bursları 

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanımız ve burslarımız açıklanmaktadır.  Lise giriş sınavlarında alınan puanlar şüphesiz burs kararlarını etkilemektedir; ancak belli puan dilimleri için otomatik bir burs oranı söz konusu değildir.  Bu nedenle birbirine yakın puanlar alan öğrencilerin muhakkak aynı oranda burs alacakları düşünülmemelidir. 

Bursların resmî sonuçları müdürlüklerde mevcut olup, elektronik ortama ailelerin bir an önce öğrenebilmesi amacıyla aktarılmıştır.  Yüzlerce öğrencinin burs başvuru sonucu elle girildiğinden -bugüne kadar karşılaşılmamış olmakla birlikte- burada insani bir hata söz konusu olabilir.  Elektronik ortamdaki bilgilerle müdürlüklerde bulunan resmî sonuç evrakları arasında farklılık görüldüğü takdirde okul müdürlüklerindeki sonuçların esas alınacağını hatırlatmak isteriz. 

Burs alan öğrencilerin kayıt garantisinin hangi tarihte sona erdiği, burs sonuçlarına ait web sayfasından öğrenilebilir.  Bu tarihten sonra kontenjan durumuna ve verilen burs sayısına bakılarak değerlendirme yapılacaktır. 

Teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. 

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EGE LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

{ Geri }
Online : 129     Günlük Ziyaretçi : 3