Skip Navigation LinksAna Sayfa Güncel 2017-2018 Öğretim Yılında Uygulanacak Okul Saatleri
23 Ocak 2017

Ocak 2017

 

Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler,

Yaşadığımız toplumsal ve teknolojik değişimlere bağlı olarak eğitim-öğretim alanında yeni gereksinimler ortaya çıkmaktadır. Özel Ege Lisesi olarak öğrencilerimize günümüzün ihtiyaçlarına karşılık gelecek beceriler kazandıran bir kurum olmayı hedeflerken bu ihtiyaçları karşılayabilecek uygulamaları gözden geçirerek yeni düzenlemelere gitmeye çalışıyoruz.

Bu düşünceden hareketle kurumumuz 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren okul saatlerinde bazı değişiklikler yapacak ve gelecek yıl eğitimdeki verimliliği yükselteceğine inandığımız bir pilot uygulamayı hayata geçirecektir.  Uygulanacak yeni düzenlemeye göre eğitim-öğretim faaliyetleri 08:30’da başlayıp 17:00’de sona erecektir. Yeni düzenlemedeki amacımız, öğrencilerimizin yapılandırılmış bir program çerçevesinde okulda geçirecekleri süreyi ve bunun niteliğini artırarak akademik ve sosyal gelişimlerini en üst seviyeye çıkarmaktır.  Aynı zamanda mevcut sistemde bir grup öğrencimizin faydalandığı okul sonrası çalışmalardan tüm öğrencilerimizin yararlanması sağlanarak eğitim-öğretim saatlerinde bütünlük oluşturulacaktır.  Trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde, belli bir saatten önce yola çıkılması durumunda elde edilen zaman kazancının erken çıkılan süreden fazla olduğu, güne erken başlayan velilerimizin malumudur.  Bu nedenle güne 30 dakika erken başlamak için servislere de yarım saat erken binmek gerekmeyeceğini düşünüyoruz.

Hâlihazırda uygulanan okul saatlerinde öğrencilerimiz kent trafiğinin en yoğun olduğu sabah saatlerinde servis yolculuğu yapmaktadır.  Bu da azımsanamayacak bir zaman kaybına sebep olmaktadır.  Yeni düzenlemeye göre öğrencilerimizin sabah okula ulaşmak için bir miktar daha erken yola çıkmaları, kentte trafik yoğunluğu başlamadan okula ulaşmalarını sağlayacaktır. Bu sayede öğrencilerimizin trafikteki zaman kayıpları azaltılarak güne daha zinde başlamaları sağlanacaktır.

Yeni uygulamada güne yarım saat erken başlanacak, öğle tatili 50 dakika olarak uygulanacak, gün sonu yarım saat uzatılacak, sonuç olarak her gün dokuz saat ders yapılacaktır.  Öğrencilerin yaş dönem özellikleri dikkate alınarak, kazanılan ilave zamanda sosyal etkinlikler, etüt çalışmaları, proje çalışmaları ve akademik takviye çalışmaları gerçekleştirilecektir.

1.         YENİ UYGULAMANIN KAZANIMLARI

Okul öncesinde çocuklarımızın kendilerini değerlendirmelerine fırsat tanıyan Gün Sonu Değerlendirme (GSD) çalışmaları yapılacaktır.  Çocuklarda hedeflenen kazanımlara yönelik yapılan etkinliklerle öğrenme kalıcılığı sağlanır.  Çok yönlü gelişimi desteklemeyi hedefleyen ve öğrencilerimizin gelişim raporlarının hazırlanmasına kaynaklık eden GSD uygulaması, çocukların farkındalıklarını artıracak etkili bir zaman dilimidir.

İlkokul 1., 2. ve 3. sınıflarımızda sınıf öğretmenleri tarafından etüt saatleri yapılacaktır.  İlkokul öğrencilerimizin hafta içi ödevlerinin bir kısmını etüt saatlerinde yapmaları planlanmıştır.  Öğrencilerimiz kendilerine rehberlik edecek öğretmenleri eşliğinde ödevlerini yaparken, anlamadıkları veya eksik kaldıkları konuları çalışma fırsatı bulacaktır.  Böylece hafta içi ödevlerinin bir kısmını okulda yapan öğrencilerimizin evde aileleriyle birlikte geçirecekleri kaliteli zamanın artması hedeflenmiştir. Araştıran, sorgulayan ve bu becerilerini uygulamalı olarak günden güne artıran öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen okulumuz, araştırmaya yönelik hafta sonu ev ödevi uygulamasına devam edecektir.  İlkokul 4. sınıflarda okul sonrası yapılan akademik kursların yerine okul saatleri içine alınan derslerle pekiştirme çalışmaları yapılarak gelişimleri desteklenecektir.

Ortaokul ve lise sınıflarımızda bu ders saatlerinde ulusal sınavlara yönelik destekleyici çalışmalar yapılacaktır. Temel derslerde yapacağımız çalışmalar her sınıf düzeyi için ayrı olarak planlanacaktır.  Çalışmalardaki amacımız, öğrencilerimizin ders saatlerinde gördükleri konuları pekiştirmek ve daha kalıcı bir öğrenme sağlamaktır.  Bu uygulamayla okul sonrası yapılan kurslara gerek kalmaksızın öğrencilerin akademik yeterliliklerini yükseltmek amaçlanmıştır.  Dolayısıyla hâlen uygulanmakta olan ve okul bitiminde yapılan kurslara artık gerek kalmayacaktır.  Artırılmış ders saatleriyle bu çalışmalar gün içinde öğrencilerin seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre planlanacaktır.  Özellikle ulusal sınavlara girecek sınıflar için yoğunlaştırılmış programlarla çalışmalar düzenlenecektir.  Bilimsel bilginin ışığında çevresine yön verecek kuşaklar mezun etmeyi hedeflerken öğrencilerimizin akademik gelecekleri için büyük önem taşıyan ulusal sınavlarda ihtiyaçları olacak tüm donanımı bu ders saatlerinde kazandırmak istiyoruz.

Ayrıca lise sınıflarında olimpiyat, proje çalışmaları ve 2016-2017 öğretim yılından itibaren genişletilerek uygulanmaya başlayan AP (Advanced Placement) dersleri, artırılan ders saatleri kapsamında yapılacaktır.

Devam eden sistemde okul saatlerinden sonra kursa kalan bir öğrencinin okuldan çıkışı saat 18:00 civarında iken yeni uygulamayla öğrencilerimiz bütün çalışmalarını 17:00’de tamamlamış olacaktır.  Bu sayede eve daha erken gidecek olan öğrencilerimiz günün geri kalan zamanını daha verimli geçirme imkânına kavuşacaktır.  Yeni okul saatleri uygulamamızla okul sonrası ek ulaşım servis uygulamasına ve ekstra servislere ücret ödenmesine de gerek kalmayacaktır.

2.         YABANCI DİL DERSLERİ ARTACAK

2017-2018 öğretim yılından itibaren getirilecek yeni uygulamada öğrenci gruplarının yaş özellikleri dikkate alınarak, artırılan ders saatlerinde her grubun akademik ve sosyal gelişimini destekleyecek ayrı ayrı ders içerikleri planlanmıştır. Dünyanın her yerinde rahatlıkla yaşayabilecek öğrenciler mezun etmeyi hedefleyen Özel Ege Lisesi, öğrencilerinin yabancı dil bilgilerini uluslararası alanda sertifikalandırmak amacıyla 80 ülkede, 5.400 merkezde, 100’den fazla akademik alanda, 1.200 çalışan ve 15.000 uzmanla dört milyon sınav deneyimi olan Edexcel programı ile İngilizce öğretimi yapmaktadır.  Yeni uygulamada bizi heyecanlandıran konulardan birisi de ilkokul sınıflarımızda ve ayrıca programın izin verdiği sınıflarda daha fazla yabancı dil dersi verilecek olmasıdır.  Böylelikle öğrenciler yabancı dil bilgilerini, düzenlenecek olan drama, konuşma kulübü ve yazma etkinlikleriyle daha da geliştirme imkânı bulacaktır.  Yapılacak detaylı planlamanın ardından artırılan yabancı dil ders saatleri hakkında sizlerle bilgi paylaşımı yapılacaktır.

3.         KULÜP ÇALIŞMALARI İLKOKUL 2. SINIF İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

Okulumuzdaki sosyal etkinlikler, diğer bir deyişle kulüp çalışmaları her öğrenciye katılım imkânı sunan ve onların kültürel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen ortamlardır.  Çeşitli renklerden oluşan etkinlikler yelpazesinde çocuklarımıza beceri ve yeteneklerini keşfetme şansı tanınmaktadır.  İlkokul 3. sınıftan itibaren yürütülen kulüp çalışmaları 2017-2018 öğretim yılı itibarıyla 2. sınıfta başlayacaktır.  Farklı alanlara ilgi duyan ve bu alanlarda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için planlanan bu programlar çocuklarımızın sosyal gelişimlerini destekleyecek, aynı zamanda ailelerin bu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayacaktır.  Bu çalışmalar okulumuzun uzman eğitim kadrosu tarafından yürütülmektedir.  Haftanın belirli günlerinde planlanarak sürdürülecek olan bu çalışmalarla küçük yaştaki öğrencilerimizin sosyal etkinliklere katılımları güçlendirilecektir.  İlkokul 2. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz geniş bir etkinlik listesinden seçim yapma imkânı bulacaktır.

4.         YEMEK SALONLARI DAHA VERİMLİ KULLANILACAK

Yeni uygulamada öğle arası 50 dakika olarak planlanmıştır.  İki ayrı yemek salonunda benmari usulü çalışan dört farklı servis tezgâhıyla verilen hizmeti daha verimli hale getirebilmek için yeni düzenlemede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yemek salonlarını farklı saatlerde kullanmaları sağlanacaktır.  İlkokul ve ortaokul öğrencileri sabah dört ders, öğleden sonra beş ders; okul öncesi ile lise öğrencileri ise sabah beş ders, öğleden sonra dört ders yapacaktır (okul öncesi öğrencilerimize öğle yemeği öncesinde ve sonrasında kahvaltı olarak iki ara öğün verildiği malumunuzdur).  Böylece öğrencilerimiz yemek hizmetinden daha hızlı faydalanmış olacaktır.

5.         MOBİL KANTİN HİZMETİ

Son dersin başlangıcında ayrılacak zamanla ilkokul öğrencilerimizin hem dinlenmelerine, hem de beslenmelerine olanak sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz için öğleden sonra ilköğretim ve lise binalarının katlarında mobil kantin hizmeti sunulacaktır. Kantin ve kafeteryalardaki ürün yelpazesini genişleten okulumuz, birinci kalite malzemelerle hazırlanan günlük yiyecek ve içecek çeşitlerini mobil kantin ile öğrencilerine götürecektir.  Ders aralarında sunulan bu hizmet sayesinde öğrencilerimiz beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecektir.

Öğrencilerimizin daha nitelikli ve verimli bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri için başlatılacak bu pilot uygulamanın olumlu sonuçlarının fazla olacağı inancındayız.  Diğer yandan yeni bir modelin eksiksiz olması ve hiçbir tereddütlü yanının olmayacağı öne sürülemez.  Kurumumuz, okulda geçirilen zamanın artmasının özellikle küçük sınıflarda çok yakından izlenmesi gerekeceğinin farkında olup bu sürenin nitelikli olması için her türlü tedbiri almaya çalışacaktır.  Her yeni uygulamanın zaman içinde farklı düzenlemelere ihtiyaç duyabileceği düşüncesinden yola çıkarak, ilerleyen zamanlarda gözden geçirme ve değerlendirme çalışmaları yapılabilecektir.

Genel bir yaklaşım olarak yeni modelin getirilerinin, az miktarda olacağını düşündüğümüz potansiyel yan etkileriyle kıyaslandığında bir hayli fazla olacağını değerlendiriyoruz.  İlk kez   2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulayacağımız yeni okul saatlerinin okul kamuoyu için hayırlı olmasını dileriz.

 

 

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EGE LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Not : Taslak program için tıklayınız.

 

{ Geri }
Online : 127     Günlük Ziyaretçi : 3