Mehmet Halil Civek

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2002-2013 yılları arasında çeşitli eğitim kurumlarında çalışmış, Fen ve Teknoloji alanında üniversite hazırlık kitapları yazmıştır. Birçok eğitim seminerine katılan Civek, 2013-2014 öğretim yılında okulumuzda göreve başlamıştır.