Esra Kayar Doğan

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı mezunu. Aynı üniversitenin Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında ‘İzmir İlinde Piyasada Satışa Sunulan Süt ve Süt Ürünlerinde Pseudomonas Aeruginosa İzolsayonu ve İdentifikasyonu’ konusunda yüksek lisans yapmıştır. Yine aynı bölümdeı ve tıp fakültesinden dersler alarak doktora eğitimine başlamış olup ‘Gastroözofajiyal Reflü Hastalığında Distal Özofagus Mikrobiyotası’ konusunda tez hazırlayarak doktora programını tamamlamıştır. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretmenlik formasyonu almıştır. Mikrobiyota konusunda çeşitli üniversitelerde konferanslar, sözlü bildiri ve posterler sunmuş olup, birçok kongreye katılmıştır. Eş zamanlı olarak özel kurumlarda biyoloji öğretmenliği, özel bir üniversitede de araştırma görevliliği yapmıştır. 2017-2018 öğretim yılında Özel Ege Lisesi kadrosuna katılmıştır.