AMAÇ:

Sosyal etkinlikler her öğrenciye katılım imkânı sunan ve onların kültürel, sosyal, sanatsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen ortamlardır. Bir yandan onlara bu destek verilirken, bir yandan da o güne kadar farkında olmadıkları ilgi alanları, varsa beceri ve yeteneklerini keşfetme şansı tanınmaktadır.

 

YÖNTEM:

Sosyal etkinlikler haftanın belirli günlerinde planlanarak sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, öğrencilere oldukça geniş bir etkinlik listesinden seçim yapma imkânı verip, öğrenci istekleri dikkate alınarak uygulanmaktadır.

 

Her yıl ilkokul, ortaokul ve lise gruplarında 40’ı aşkın etkinlikle planlanan çalışmalar öğrencilerin o yıla özgü talepleriyle şekillenmektedir. Öğrenci talepleri doğrultusunda açılan kulüplerin sayısı yıllara göre farklılık gösterebilmektedir. Öğrencilerin talepleri ilkokul, ortaokul ve lise gruplarında ayrı ayrı değerlendirilir. Her grup farklı bir günde etkinlik çalışmalarını yürütür.

 

Sosyal etkinlikler öğrencilerin istekleri doğrultusunda ve gönüllülük esasına göre sürdürülmektedir. Bazı etkinliklerdeki cinsiyet ve yaş ön koşulları dışında, tamamen öğrenci istekleri dikkate alınmaktadır. Öğrenciler okulun açıldığı ilk hafta içinde, açılacak olan sosyal etkinlikler hakkında düzenlenen tanıtım toplantılarına katılır ve bilgi sahibi olurlar. Daha sonra kendilerine dağıtılan formlar üzerinden uygun gördükleri üç etkinliği istek sırasına koyarak etkinlik yürütme kuruluna iletirler. Kurul, etkinlik öğrenci dağılımlarını ilk sıraya yazılan tercihlerden başlayarak ve her grubu kendi içinde değerlendirerek oluşturur. Her etkinlik için ayrılmış ve önceden öğrencilere duyurulmuş bir kontenjan vardır. 

 

Kontenjanı aşan talep durumlarında önceki yıl yerleşimleri geriye dönük dikkate alınarak öğrenciler arasında bir değerlendirme yapılır. Aynı etkinliği tercih etmiş öğrencilerden daha önce bu etkinlikte hiç yer almamış olanlara öncelik tanınır. Aynı koşullardaki öğrenciler kurayla belirlenir. Herhangi bir kulübe yerleşen öğrenci, sonraki yıl/yıllarda aynı kulüp için bulunacağı tercihlerde kontenjan uygunsa yerleşebilmekte, değilse diğer tercihlerine yönlendirilmektedir. Bu yöntemle amacımız her öğrenciye mezuniyetine kadar etkinliklere katılımda eşitlik tanıma ve öğrencinin en az 3-4 farklı etkinlikle tanışmasına ortam sağlayabilmektir. Öğrencilerin tercihlerinin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra (en geç okulun açıldığı üçüncü haftadan itibaren) çalışmalar başlatılmaktadır. Etkinlik dağılımları netleştikten ve çalışmalar başladıktan sonra özel durumlar haricinde etkinlik değişimi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler, tercihlerini oluştururken yazdıkları üç tercihten herhangi birinin çıkabileceği belirtilerek ve kulüp değişimi olmayacağı hatırlatılarak yönlendirilmektedir.

 

AİKİDO 

İlk planda bir savunma sporu gibi algılansa da gerçekte aikido bir felsefe, bir hayat biçimi ve hatta sevgiye giden yolda kullanılan bir spor dalıdır. Aikido çalışmak kendine güven, sakinlik, serinkanlılık, başarı, sağlık ve iyi dostluklar kazandırmaktadır. Bu nedenle aikido şiddet uygulamak veya birisine üstün gelmek için spor yapmak isteyen kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermez. Aikido her yaşta ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen bir sanattır.

 

ALMANCA DRAMA 

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak beş yaştan itibaren tüm sınıfların öğrenim programlarında yer alan Almanca’yı farklı bir formatta öğrencilerimizle buluşturmaya çalıştığımız etkinliklerden biridir. Yabancı dile ilgi duyan ve geliştirmek isteyen öğrencilerimizin oyun, müzik ve farklı çalışmalarla eğlenceli bir öğrenme sürecine dönüştürdükleri Almanca drama etkinliği; onların konuşma pratiklerini arttırırken, keyif veren rahat bir ortamı paylaşmalarını sağlamaktadır.

 

ATLETİZM

İlköğretimde çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine olumlu katkısı olan etkinliğimiz, kız ve erkek öğrenciler tarafından tercih edilebilmektedir. Özellikle fiziki performansı devam ettirme ve geliştirme amacı güden beden çalışmalarının bütünü olarak ele alınabilir. Çocukların sağlıklı beden gelişimlerine ve var olan enerjilerini doğru kanalize edebilecekleri ortamlara fırsat yaratan bir etkinliktir.

 

BASKETBOL

Hemen hemen tüm yaş gruplarında popüler olmasıyla ön plana çıkan ve takım oyununa dayalı bir sportif etkinliktir. Kız ve erkek öğrencilerin tercih edebildiği bu etkinlik çocuğun ve gencin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur. Takım oyunu olması nedeniyle sorumluluk ve görev bilincinin çocuklarda yerleşmesine katkısı vardır.

 

BİLGİSAYAR

Hayatımıza bir telefon hatta kol saati büyüklüğünde girmiş olan, dizaynı giderek küçülen ancak işlevi bir o kadar artan ve gelişen bilgisayarlar, hayatımızın vazgeçilmezi durumundadır. Artık küçük yaşlardan itibaren bilgisayarla tanışan çocuklarımızın birçoğu bir yetişkin kadar, bazen daha etkin bilgisayar kullanıcısı konumundadır. Bu etkinliğimizde bilgisayar; çocuklarımızın yaratıcı yönlerini geliştirmede bir araç olarak ele alınmakta ve var olan becerileri pekiştirilirken, küçük çaplı yazılım programları oluşturmaya kadar giden çalışmalarla desteklenmektedir.

 

ÇALGILARLA DRAMA

Temel amacı atık malzemelerden çalgı aleti yapabilmek olan bu etkinlikte, aynı zamanda grup içi etkileşimler sayesinde sosyal ve duygusal gelişime olanak sağlayan ortamlar yaratılmaktadır. Öğrencilerin ritim aletleriyle sözsüz olarak kendilerini ifade edebilme becerilerini, yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlayan bir etkinliktir. Çocuklarda atık malzemeleri değerlendirerek tüketim bilinci oluşturma gibi hedefleri de vardır.

 

ÇEVRE

Sosyal duyarlılığı yüksek, doğaya ve her tür canlıya önem veren çocuklarımızın birlikte çalıştığı bir etkinliktir. Etkinlikte, teknolojik gelişimin ve bilinçsiz tüketici davranışlarının yarattığı olumsuzlukları azaltmak ve öğrencilerde olumlu bir çevre bilinci oluşturmak amacıyla çok yönlü çalışmalar sürdürülmektedir.

 

EL İŞLERİ

Öğrencilerimizin bir yandan boş zamanlarını değerlendirmelerine hizmet ederken bir yandan da üretken ve yaratıcı yanlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir etkinliktir. Aile ve toplum hayatında insan gücünü en etkin ve verimli şekilde kullanabilmeyi ve ekonomik, psikolojik, sosyal, fiziksel ve estetik değerleriyle çok yönlü eğitmeyi hedefleyen bir anlayışla çalışmalar planlanmaktadır.

 

ENSTRÜMAN

Müziğe özel ilgi duyan ve bir enstrüman eğitimi almayı düşünen çocuklarımızın katıldığı, solo uygulamalardan okul orkestrasına kadar kapsamlı çalışmaları bünyesinde toplayan bir etkinliktir. Nota eğitiminin yanı sıra, müziği bir kültür olarak yaşama uyarlamak ve bir müzik beğenisi kazandırmak amaçlanır. Enstrüman olarak; keman, viyolonsel, viyola, gitar, bağlama ve nefesli çalgılar (trompet, saksafon, trombon) eğitimleri uzman kadro tarafından verilmektedir.

 

FEN ve TEKNOLOJİ

Doğa, insan ve diğer canlılar gibi konularda sürekli ve ısrarlı merakları olan, bu merakını araştırarak, sorgulayarak, gözlem yaparak, mümkünse uygulama sahasında bulunarak öğrenmeye çalışan çocukların ihtiyacını karşılamaya dönük çalışmaları kapsayan nitelikte bir etkinliktir.

 

FELSEFE

Çok yönlü düşünebilme becerisini temel alan ve öğrencileri felsefi düşünce ile tanıştıran, felsefenin yöntemlerini kullanarak akılcı yoldan kendilerini geliştirmelerine yardımcı olan, farklı felsefi görüşler konusunda akılcı-eleştirel değerlendirmeler yapabilme becerisi kazandıran bir etkinliktir.

 

FOTOĞRAFÇILIK

Fotoğrafa ilgi duyan ve fotoğraf çekme yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrencilere açık olan etkinliğimizde öğrenciler, temel fotoğraf eğitimi alarak estetik bir bakış açısına sahip olurlar. Fotoğraf çekiminin teknik detayları üzerine yaratıcılık özelliklerini ekleyen çocuklarımız değişik kompozisyonlarla sanatsal yönlerini geliştirirler.

 

FRANSIZCA DRAMA

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak beş yaştan itibaren tüm sınıfların öğrenim programlarında yer alan Fransızca’yı farklı bir formatta öğrencilerimizle buluşturmaya çalıştığımız etkinliklerden biridir. Yabancı dile ilgi duyan ve geliştirmek isteyen öğrencilerimizin oyun, müzik ve farklı çalışmalarla eğlenceli bir öğrenme  sürecine dönüştürdükleri Fransızca drama etkinliği; onların konuşma pratiklerini arttırırken, keyif veren rahat bir ortamı paylaşmalarını sağlamaktadır.

 

FRANSIZCA TİYATRO

Bu etkinlik öğrencilerin sanata olan ilgilerini arttırarak, onların Fransızca dil bilgilerini pekiştirmek, geliştirmek ve bunun için gereken ortamı yaratmaktadır. Öğrencilerimiz yıl içinde, Fransızca tiyatro festivallerine katılarak öğrendiklerini başarıyla sergileme fırsatı yakalamaktadır. İzmir’de yapılan Uluslararası Liseler Fransızca Tiyatro Festivali, İstanbul Notre-Dame -de -Sion Tiyatro Festivali, Ankara Tevfik d’Or Tiyatro Festivali katıldığımız festivallerdir.

 

FUTURE PROBLEM SOLVING PROGRAM INTERNATIONAL (FPSPI)

Gelecekte dünya genelinde yaşanabilecek toplumsal sorunları ve çözüm önerilerini konu edinen bir içeriğe sahiptir. Belirli ülkelerin katıldığı bir organizasyondur. Katılımcılar, belirledikleri problemlere en iyi çözüm önerilerini getirip uygulamaya geçerler ve projelerini sergilerler. Ülkelerinde başarı gösteren projeler, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan dünya finallerine katılmaya hak kazanırlar. Yaratıcılık, toplumsal farkındalık ve yabancı dil kullanım becerisi ön plana çıkan özelliklerdir.

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI

Teknolojinin gelişmesiyle bilgisayara bağımlılık, başta yalnızlık olmak üzere çocukların arkadaşlarıyla ilişkilerinde sorunlara yol açmaktadır. Mahalle aralarında, boş arsalarda oynanan geleneksel çocuk oyunlarımız kaybolmaya yüz tutmuştur. Bu etkinlikle hem oyunlarımızı yaşatmış, hem de çocuklarımızın bedensel, psikososyal ve zihinsel gelişimlerini desteklemiş oluyoruz. Açık hava oyunları, top ile oynanan oyunlar, bellek oyunları, kâğıt kalem oyunları, sözcük oyunları, masa oyunları ve taşlı oyunlar etkinliğimizde yer alan oyunlardandır.

 

GELENEKLERİMİZ ve KÜLTÜREL MİRASLARIMIZ

Bölgesel kültürden milli kültürümüze kadar her bir öğeyi toplumun zenginliği olarak benimseyen ve bu birikimlerin geçmişten bugüne taşınarak, toplumların varlık sebeplerini oluşturduğu anlayışı ile çalışmalarını sürdüren bir etkinliktir. Kültürümüzü, gelenek göreneklerimizi ele alarak hangi dönemlerden bugüne, ne amaçla ve ne tür bir toplumsal işlevle nesilden nesile aktarıldığını incelemeye çalışır.

 

GO

Oyun tahtası ve iki farklı renkte taş takımıyla oynanan bir strateji oyunudur. Stratejik planlama ve taktik hesaplama gerektiği için bir akıl sporudur. Olasılıkların çokluğu ve şekil okuma, ayırt etme ve yeni çözümler üretme gereksinimi nedeniyle bir sanattır. Uzakdoğu’dan dünyaya yayılmıştır.

 

HALK OYUNLARI

Kültürel mirasımız ve zenginliklerimizden biri olan halk oyunları etkinliğimiz sayesinde yurdumuzun  her köşesini çocuklarımıza farklı yönleriyle tanıtma ve anlatma fırsatını buluyoruz. Ritim duygusunu geliştirmesi, vücuda esneklik kazandırması ve birlikte hareket etme becerisiyle koordinasyonu pekiştiren etkinliğimiz, yöresel motiflerle sunulduğunda seyrine doyum olmayan güzellikleri bizlere yaşatmaktadır.

 

İNGİLİZCE BASIN - YAYIN

Bu etkinliğimizde bülten ve benzeri nitelikte hazırlanacak yayınlarla öğrencilerimizin İngilizce’yi kullanma-yazma çalışmaları desteklenmektedir. Özellikle yayınlanması planlanan materyallerin oluşturulma sürecinde etkinliğe katılan öğrencilerin bireysel olarak ve birbirleriyle etkileşimleri sayesinde İngilizce’yi yazılı kullanım becerileri artmaktadır.

 

İNGİLİZCE DRAMA

Çocuklarımızın farklı bir atmosfer içinde ve yaşayarak, oynayarak birbirleriyle etkileşim halinde oldukları bu etkinlikte doğası gereği İngilizce’ye olan yatkınlıkları artmaktadır. Günlük konuşma diline, duygularını ve beden dillerini katarak geliştirdikleri diyaloglar yabancı dile meraklı öğrencilerimiz için oldukça yararlı olmaktadır.

 

İNGİLİZCE GÜZEL KONUŞMA ve YAZMA

İngilizce’yi ifade biçimi, sözcük seçimi, kurgusu ve yazımıyla en iyi şekilde kullanabilmeyi hedefleyen, çok yönlü dil kullanım becerilerini pekiştiren bir çalışmadır. Ayrıntıyı seven, yabancı dilini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan öğrencilerin tercih edebileceği bir etkinliktir.

 

İNGİLİZCE SCRABBLE

Oynarken eğlenmek, eğlenirken öğrenmek, öğrenirken yarışmak isteyen öğrencilerimizi bir araya getiren bir etkinliktir. Eğlence ve heyecan fırtınası içinde çocuklarımızın İngilizce sözcük hazinelerini geliştiren ve yabancı dili kullanma becerilerini pekiştiren bir fayda da sağlamaktadır.

 

JİMNASTİK

Bedeni güçlendiren, güçlendirirken esneklik kazandıran ve tüm bunların bir sonucu olarak vücudun fiziksel yapısını düzelten bir etkinlik olarak gelişim çağındaki çocuklarda büyük yarar sağlamaktadır. Çevik ve esnek vücut yapısı kız ve erkek çocukların diğer spor branşlarına yatkınlığını da arttırmaktadır.

 

LEGO – ROBOTİK

Toplumsal konulara duyarlı, özgüven sahibi, takım halinde çalışabilen, çözüm odaklı, üreten, farklı tasarımlar yapabilen, hayal ettiği şeyleri üç boyutlu düşünebilen, düşündüklerini tasarlayabilen, meraklarının peşinden gidebilen çocukların kendilerini ifade etme ortamı bulabildiği bir etkinliktir. Çocukların, Lego ailesinin ürünlerini kullanarak, yaratıcılıklarını teknolojiyle birleştirdikleri, farklı tasarımlar yarattıkları bir kulüp çalışmasıdır.

 

MASA TENİSİ

El göz koordinasyonu başta olmak üzere vücudun birçok eklem ve kas sistemini aynı anda kullanmayı sağlayan bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle odaklanma, dikkati toplama ve zihinsel olarak yoğunlaşma anlamında egzersiz niteliği taşıdığı için bu tür ihtiyaçları belirgin olan çocuklarda olumlu katkılar sağlamaktadır. 

 

MEDYA OKURYAZARLIĞI

Medyanın günlük yaşantımızdaki yeri giderek artmaktadır. Medya okuryazarlığı, bir medya içeriğiyle karşı karşıya kaldığımız zaman medya mesajlarını daha iyi anlayabilmek için bilişsel, duyuşsal, estetik ve etik nitelikleri bir bütün olarak kullanabilme becerisini geliştirme sürecidir. İnsan kaynağımızın psiko sosyal ve eğitsel problemlerini azaltmak, özellikle çocuklarımızın medya karşısında sağlıklı gelişimleri için onları desteklemek ve donanımlı hale getirmek adına önemli bir misyona sahiptir. Gelişmiş medya okuryazarlığı bilinci, medyanın insanlar ve özellikle çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaktadır.

 

MODERN DANS

Müziği ve dans etmeyi seven, farklı kültürlerin müzik ve danslarını öğrenmek isteyen, öğrendikleriyle yaratıcılığını kullanıp kendi kareografisini oluşturmak isteyen çocuklarımızın bir araya geldikleri etkinliklerden birisidir. Müzikle bedenin arasındaki uyum esneklik, kıvraklık ve yaratıcılıkla bütünleşerek estetik ve ritmik kompozisyonların ortaya çıkmasına ortam sağlanmaktadır.

 

MUN / MUN Junior

Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na dünyanın değişik ülkelerinden öğrenciler katılmakta ve bu öğrenciler Birleşmiş Milletlerin bir uygulamasını gerçekleştirmektedir. Özel Ege Lisesi uzun yıllardır bu uygulamalara katılmaktadır. MUN çalışmalarına katılan öğrenciler kendi ülkelerinden farklı bir ülkeyi temsil etmektedir. Böylece temsil ettikleri ülkenin düşünce yapısını savunmakta, uluslararası ilişkilerin dinamiklerini ve Birleşmiş Milletlerin işleyişini, temsil ettikleri ülkenin bakış açısıyla öğrenmektedirler. Küresel sorunlar üzerinde bilgi sahibi olmak ve bu konu üzerinde tartışmak MUN çalışmalarının özünü oluşturmaktadır. Yabancı dil bilgilerini yoğun olarak kullanma fırsatı bulan öğrencilere, konferans bitiminde katılım sertifikası verilmektedir.

 

MÜNAZARA

Münazara kültürünü tanıyabilme, kavrayabilme ve aktarabilme üzerine temellenen etkinliğin en temel amacı öğrencilerimizin kendilerini doğru ifade ederek görüşlerini ortaya koyabilmek yetkinliği kazandırmaktır. Bu amaçla yetiştirilen öğrenciler ülke çapında gerçekleştirilen münazara yarışmalarına katılmaktadır. 

 

MÜZİK

Şarkı söylemeyi ya da bir enstrüman çalmayı seven, basit düzeyde müziğe ilgi duyanlardan, bir koro veya orkestrada görev almak isteyen çocuklara kadar geniş bir yelpazeyle müziği çocuklarımızla buluşturan bir etkinliktir.

 

ÖYKÜ ve MASAL YAZMA

Ana dilimiz olan Türkçe’yi doğru kullanma adına sözlü - yazılı anlatımı güçlü, hayal gücü ve yaratıcılığı gelişmiş çocuklarımızın bu alandaki çalışmalarına uygun ortamlar yaratan bir etkinliktir. Geleceğin yazarları, bu etkinlikte özgün eserlerinin temellerini atmaktadır.

 

RESİM

Anaokulundan lise yıllarına kadar eğitim yaşamı boyunca resim yapmayı iş edinmiş, duygularını ve dünyasını resimle ifade etmeyi tercih eden çocuklardan oluşan bir etkinliktir. Çizgileriyle, seçtiği renklerle, duygularını ve düşüncelerini görsel ve estetik bir bütünlük içinde sergilemeyi sevenlerin keyif aldıkları bir çalışmadır.

 

SATRANÇ

Zihinsel bir faaliyet olarak görünmekle birlikte, bütünsel düşünebilmeyi, koordineli hareket edebilmeyi, planlama ve strateji geliştirebilmeyi destekleyen bir etkinlik olarak ele alınabilir. Dikkatli, sabırlı ve sakin hareket etmeyi yaşam tarzına dönüştürmek isteyen her yaştan öğrenci için zevkli bir uğraş olarak değerlendirilebilir.

 

SERAMİK

Enerjiyi doğal bir yoldan boşaltmayı sağlayan, el ve parmak becerilerini geliştiren, iki boyutlu düşünceleri üç boyutlu olarak ifade etmeyi sağlayan, yaratıcılığı geliştiren etkinliklerdendir. Çocuklara yaratıcılığa dayalı sanatsal bir bakış açısı kazandırır. Çamur ve kil aracılığıyla kendi gelişim basamaklarına uygun özgün çalışmalarını özgürce ortaya koyma fırsatı sağlar.

 

SİNEMA

Sinemayı, sinemacılığın teknik alt yapısını, kısa ve uzun metrajlı filmlerin çekim sürecini kısacası sinemacılığın perde arkasını merak eden, hobi olarak ya da ileride profesyonel boyutta sinemayla ilgilenmeyi düşünen öğrencilerimizin tercih ettiği bir etkinliktir. Bu etkinliği tercih eden öğrencilerimiz iyi bir film izleyicisi olmanın yanı sıra sinemayı sanat olarak benimseyen bir anlayışla ele almaktadır.

 

TAKI TASARIMI

Yaratıcılıkla estetiği bir araya getiren ve çocukların dizayn etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan etkinliğimizde, değişik materyallerle kolye, yüzük, bileklik, toka ve benzeri tasarımlar yapılmaktadır. Öğrencilerin çok özgün çalışmalarla ve zevkle sürdürdüğü etkinliğimize ilgi oldukça fazladır.

 

TASARIM ATÖLYESİ

Farklı ve yaratıcı düşünen, yenilikçi ve üretken öğrencilerin bu özelliklerini bir araya getirerek oluşturdukları beyin fırtınalarından ortaya çıkan çalışmalardır. Var olan bir materyale verilen yepyeni biçimlerin ya da yoktan var edilen benzeri olmayan ilklerin üretildiği bir etkinliktir.

 

TİYATRO

Hareket ve sözle bir senaryoyu canlandırma sanatı olarak ele alabileceğimiz tiyatro etkinliği, ilgi duyan çocuklarımız için eğlenceli ve eğitici fırsatlar yaratmaktadır. Dekor ve kostümün yanı sıra çeşitli ses ve ışık efektleriyle sahnelenen oyunlar zaman zaman amatör bir uğraşın ötesine geçmekte, oynayan ve izleyenler için tadı damakta kalan çalışmalar olarak iz bırakmaktadır.

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL dünyanın pek çok merkezinde Educational Testing Service (ETS) tarafından düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav yurt dışında pek çok üniversitenin öğrenci kabulü ve Türkiye’deki bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarını atlamalarında kriter olarak gösterilir. TOEFL dersinin amacı öncelikli olarak öğrencilere TOEFL sınavında başarılı olabilmek için gerekli sınav stratejisi, pratiği ve zamanı etkili kullanma becerilerini kazandırmaktır. Ders materyali olarak çeşitli güvenilir kaynaklardan derlenen çalışma kâğıtları ve ses CD’leri kullanılır. Sınavda karşılaşılan farklı soru tiplerinden örnekler çözülerek, öğrencilerin dile ve sınava yatkınlığını artırma hedeflenir.

 

VOLEYBOL

Kurallı bir takım oyunu olma özelliği ile ön plana çıkan bu sportif etkinliğimiz sıçrama, topa hâkimiyet, çeviklik, dikkat ve el göz koordinasyonu ile tüm bedenin aktif kullanımını gerektirmektedir. Takım oyunu özelliğiyle grup içinde yer alan çocukların sorumluluk ve görev bilinci geliştirmeleri, birbirlerini tamamlamaları, arkadaşlık ve birliktelik duygularını pekiştirmeleri, aidiyet duygusu kazanmaları adına olumlu katkıları gözlenmektedir.

 

YARATICI DRAMA

Bu etkinliğimize katılan çocuklara oyunlar kurarak yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı tepki vermeleri ya da uyum sağlamaları konusunda destek verilmektedir. Çocukların yaratıcılık özelliğini geliştirmek, oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan drama etkinlikleridir. Eğlenceli, zevkli ve bir o kadar da eğitici yönü vardır.

 

YÜZME

Okulumuzun uygun fiziksel imkânları ve bu spor branşı için ideal alt yapısı sayesinde her yaş grubuna sunulan bir etkinliktir. Bazı yaş gruplarında eğitim programı içinde planlanmış, bazı grupların ise sosyal etkinlik olarak tercihine sunulmuş sportif bir çalışmadır. Tüm vücudu aktif olarak çalıştırması nedeniyle çocuklarımız sağlıklı ve dinç bir bedene sahip olabilmektedir.

 

ZEKA OYUNLARI

Zihinsel faaliyetlere merak duyan, bulmaca ve benzeri oyunları çözmekten hoşlanan çocuklarımızı buluşturan bir etkinliktir. Kâğıt kaleme dayalı ya da görsel ve sözel uğraşla çözüm bekleyen her tür soruya, gizemli duruma yanıt bulma çabasını içerir. Bu etkinliğimiz eğlenceli, rekabetçi, öğretici yönleriyle kendini belli eden özelliklere sahiptir.

LİSE SINIFLARINDA OKUTULAN SEÇMELİ DERSLER

Lisemizde temel derslerin yanı sıra seçmeli dersler de yer almaktadır. Bu dersleri vermekteki amacımız öğrencilerimize; ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren konularda geniş bir perspektif kazandırarak akademik ve iş yaşamındaki yetkinliklerinin temelini atmaktır.

 

ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ

Öğrencilere temel astronomik bakış açısını kavratmak, fizik ve matematik bilgisini somut olaylar karşısında kullanabilme yeteneği kazandırmak ve uzay bilimleri ile ilgili teknolojik yenilikleri bilmelerini sağlamak dersin önemli amaçlarındandır. Bu ders öğrenciye bilimsel düşünme becerisi kazandırarak, evreni ve bileşenlerini her yönüyle tanımanın önemini vurgulamaktadır.

 

BİLGİ KURAMI

Bilim felsefesine dair konuların da ele alınacağı derste bilginin insan yaşamındaki önemi, eleştirel ve akılcı düşünme becerisi kazanımı temel alınmıştır. Dersi alan öğrencilerin, bilginin insan ve toplum hayatına etkilerini sorgulayarak kültürler arasında iletişim ve etkileşim kurmada bilginin önemini kavramaları, farklı düşüncelere saygı duymaları, bilgiyi kullanırken temel insani değerleri gözetmeleri beklenmektedir.

 

DEMOKRASİ ve İNSAN HAKLARI

Bu derste öğrencilere vatandaşlık, demokrasi ve insan haklarıyla ilgili bazı temel kavramların tanıtılması amaçlanır. İnsan haklarının korunup uygulanmasıyla ilgili duyarlılık, bilinç, düşünce, tutum ve davranış kazandırma amaçlanmaktadır.

 

DİKSİYON ve HİTABET

Dersin amacı doğru ve güzel konuşmanın birey ve toplum hayatındaki önemini vurgulamaktır. Öğrencilerin ses, mimik ve beden dilini etkin kullanarak duygu ve düşüncelerini başarılı bir şekilde ifade etmekte beceri kazanması beklenmektedir. Kelime bilgisi edinmenin ve okuma alışkanlığı kazanmanın hitabet açısından önemini kavrayan öğrenciler, hitabetlerini diksiyon ölçütlerine göre yönetebilme becerisi kazanmaktadır. Ayrıca bu derste öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya özen göstermeleri amaçlanmaktadır.

 

EKONOMİ

Dersin amacı, öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmektir. Öğrencilerin ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik olayları daha iyi algılamaları ve yorumlama becerisi kazanmaları da hedeflenmiştir. Diğer amacımız ise geçmişten günümüze ekonomik sistemlerde yaşanan değişiklikleri göz önünde bulundurarak, birey ve toplum olarak ekonomik tasarruflar konusunda bilinçli tüketiciler olmalarını sağlamaktır.

 

İNGİLİZCE GÜZEL KONUŞMA ve YAZMA

Yabancı öğretmen eşliğinde verilen dersin amacı İngilizce dilinde güzel konuşma ve yazma becerilerini kazandırmaktır. Hazırlanan müfredat çerçevesinde öğrenciler çeşitli durumlarda kendilerini en iyi şeklide sözlü olarak ifade edebilmek için gerekli cümle yapılarını ve ifadelerini öğrenip uygularken, çeşitli mektup türlerinden makalelere kadar pek çok alanda akademik yazım kurallarını öğrenirler. 

 

İŞLETME

Bu ders öğrencilerin toplumsal ve ekonomik anlamda önemli işlevler üstlenmiş olan işletmeleri tanımalarına ve işletmelerin toplumdaki rollerini anlamalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca ekonomik gelişmeleri yorumlayabilmeleri, üretim - tüketim faaliyetlerini bilinçli bir şekilde kavrayabilmeleri esas alınmıştır. 

 

SANAT TARİHİ

Görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır. Sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları sınıflandırmayı, yaratıcılık yoluyla şekillendirilmelerini anlamayı ve yorumlamayı amaç edinir. Bu ders aracılığı ile öğrenci, sanat tarihinde geçen temel kavramlar, sanat tarihine ilişkin dönemler ve dönemlere özgü özellikler ile sanat akımları konularında bilgi sahibi olacaktır. Bu dersi alan öğrenciler estetik bakış açılarını ve sanatsal zevklerini geliştirme şansını yakalayacaklardır.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası ilişkiler dersi okulumuzun başvurusuyla Milli Eğitim Bakanlığı izniyle ortaöğretim müfredatına alınmıştır. Uluslararası ilişkiler dersi öğretim programının amacı uluslararası ilişkiler formasyonunun gereği olan temel bilgilerin, olayların ve olguların irdelenmesinde eleştirel ve analitik düşünme becerisinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Günümüzde tarih, coğrafya, sosyoloji, felsefe, antropoloji, iktisat, siyaset bilimi, yönetim bilimi, hukuk, ekonomi, demografi, dil bilimi, iletişim gibi bilim dalları uluslararası ilişkiler ile yakından ilgilidir.

 

YÖNETİM BİLİMİ

Yönetim bilimi dersinin amacı öğrencilere yönetim biliminin önemini ve temel kavramlarını vermektir. Yönetim sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin analitik düşünme becerisinin temelinin atıldığı bu derste yönetim süreci kapsamında kamu yönetimi ve işletme yönetimi konuları ele alınacaktır.

 

PSİKOLOJİ

Psikoloji dersinin amacı öğrencilerin temel psikoloji bilgilerini ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmalarına yardımcı olmaktır. Dersin kapsamındaki kavram ve kuramların diğer bir amacı da bilimsel düşünme yönteminin geliştirilmesidir.

 

AP (ADVANCED PLACEMENT) DERSLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

AP (Advanced Placement) Matematik Dersi

AP (Advanced Placement) matematik dersi, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan ve ileri düzeyde temel matematik derslerine eş değer bir derstir. Bu dersin amacı; reel değerli fonksiyonlar üzerinde tanımlı analizin temel kavramlarını - limit, süreklilik, türev ve integral - öğretebilmektir. Bu dersi alan öğrenciler; süreklilik ve limit kavramlarını kuramsal ve grafik olarak ifade edebilme, uygulamalı problemlerde türev ve integral kavramlarını geometrik ve fiziksel olarak yorumlayarak analizi kullanabilme, türev kurallarını kullanarak fonksiyonların türevini hesaplayabilme, verilen bir fonksiyonun birinci ve ikinci türevlerinin işaretini kullanarak fonksiyonun grafiğini çizebilme, belirli integral için yaklaşık değeri Riemann toplamları ile hesaplayabilme, analizin temel teoremini belirli integral hesaplarında integral tekniklerini kullanarak uygulayabilme, alan, hacim ve eğri uzunluklarını belirli integrallerle hesaplayabilme becerilerini kazanırlar.

 

AP Bilgisayar Bilimi A Dersi       

AP bilgisayar bilimi A dersi; üniversitelerin birinci sınıflarında verilen eğitime eş değer bir eğitim programıdır. Bu program bilgisayar bilimlerinin temel konularını öğretir. Konular arasında, problem çözümü, tasarım stratejileri ve yöntemleri, veri yapıları, algoritmalar, çözüm analizleri ve bilgisayar kullanımının sosyal ve etik etkileri gibi başlıklar yer almaktadır. Program dahilinde Java programlama dili kullanılacak olup gösterilen konular ışığında kolaydan zor problemlere doğru çözüm yöntemleri ve uygulamaları tanıtılır.

 

AP Fizik 1 Dersi

AP fizik 1 dersi; temel düzey fizik derslerinin devamı niteliğinde, ileri düzey olan 11 ve 12. sınıf öğrencilerine uygulanır. Bu programın avantajı bilimsel okuryazarlığın geliştirilmesinin yanında öğrencilerin, üniversite eğitiminde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri de kazanmaları sağlanır. Bu sınıf düzeyinde öğrencilerin temel düzeyde yapılandırmış oldukları ilgili kavramları derinleştirmeleri ve detaylı uygulamalar yapmaları amaçlanmaktadır.

 

Bu programın hedefi; öğrencilerde merak oluşturarak fizik bilimine yönelik ilgi uyandırmak ve onları keşfetmeye teşvik etmek, bilimsel sorgulamanın doğasını anlamalarını sağlamak, bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgi üretmelerini ve problem çözmelerini geliştirmektir. Laboratuvar uygulamaları ile desteklenen AP fizik 1 dersinin laboratuvar uygulamasında öğrencilerin, deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak işlenen konu ile ilgili veriler elde etmeleri, sonuçlar çıkarmaları ve günlük hayattan örnekler vermeleri sağlanır. Bu sayede fizik dersinin günlük hayatla ilişkisi kurularak fiziğin sınıf dışına taşınabileceği ve etrafımızda gerçekleşen olayları açıklayan bir bilim dalı olduğu anlayışı geliştirilebilir.

 

AP Kimya Dersi

AP kimya derslerinin amacı; öğrencilerin kimya alanında laboratuvar uygulamalarıyla birlikte ileri düzeyde bir eğitim almalarını sağlamaktır. AP kimya programı sayesinde öğrenciler; kimya alanında kullanılan temel ilkeleri ifade edebilme, kazandığı bilgi birikimini gerektiğinde bilişim teknolojilerini de kullanarak uygulama ve güncel gelişmeleri takip edebilme, analiz, sentez, ayırma ve saflaştırma yöntemlerine yönelik deneysel planlama ve uygulama yapabilme, karşılaşılan problemlere çözüm getirme ve sonuçlarını yorumlayabilme, maddelerin nitel ve nicel analizlerinde kullanılan örnek hazırlama tekniklerinin ve aletli analiz yöntemlerinin temel ilkelerini ifade edebilme, uygulama alanlarını tartışabilme, kimyasalların insan ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olup güvenli kullanımlarına yönelik önlemleri alabilme; kimyasal maddelerin kaynakları, üretimleri, endüstriyel uygulamaları ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olabilme gibi yetileri kazanırlar.

 

AP Biyoloji Dersi

AP biyoloji dersi bir yıl içinde biyoloji konusunda uzman kişiler tarafından verilen  iki dönemlik, ileri düzey temel biyoloji derslerine eş değer bir öğrenme deneyimi kazandırmak için tasarlanmıştır. AP biyoloji dersi, hızla değişen bir bilim olan biyolojinin öğrencilere gerekli olan kavramsal çerçeve, literatür bilgisi ve analitik becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

 

Liselerde verilecek olan AP biyoloji dersleri, genellikle liselerde verilen kimya ve biyoloji derslerinin üniversite seviyesine tamamlanması amacıyla öğrenci seviyesine uygun şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerin daha sonraki üniversite hayatlarını kolaylaştırmak üzere kendi laboratuvar çalışmalarının raporlarını tutmaları teşvik edilir.

 

Bu ders, müfredat çerçevesinde tanımlanan kalıcı anlayış ve dört büyük fikir etrafında yapılandırılmıştır. Bütün gerekli bilgiler öğretilecek olup öğretilen bütün amaçlar bu çerçeve göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Sorgulamaya dayalı laboratuvar çalışmalarına odaklanılmış ve hem laboratuvar hem de laboratuvar dışı etkinliklerle ilişkili yedi bilim deneyi kullanılacaktır.

 

Öğrenme hedefleri, sınıf tartışmalarına geri kalanını inşa etmek için bir kılavuz olarak kullanılabilecek ve öğrencilerin özel bir bilimsel süreç yeteneği ile ilgili biyolojik bilgeye odaklanmayı öğrenmesini sağlanır.

 

AP İngilizce - Dil ve Anlatım Dersi

Bu ders; dilin işleyişi ve retoriğin derinliğinin farkına varıp kurgusal olmayan denemeleri okuyup dikkatli bir şekilde analiz etmeyi hedefler. Derste analitik, kişisel ve tartışma metinlerinden, pek çok farklı yazardan ve tarihsel bağlamlardan örneklerin sunulması amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda, öğrencilerin farklı metin ve yazma ödevleri ile dil, retorik ve metinler hakkında yapılacak tartışmalara etkili bir şekilde odaklanması hedeflenmektedir.

 

Kazanımlar:

1. Yazın metinlerini okumayı ve anlamayı öğrenmesi,

2. Temel yazın terimlerini öğrenmesi,

3. Kompozisyon yazma becerilerinin güçlendirilmesi,

4. Mektuplar, konuşmalar, resimler ve yaratıcı edebiyat örnekleri incelenerek bu tarz metin örnekleriyle çalışmanın öğrenilmesi,

5. Metne hakim olma ve yazarın amacının farkına varılmasının sağlanması,

6. Sözdizimi, sözcük seçimi ve doğru dil kullanımının öğrenilmesi,

7.Farklı metinler üzerine tutarlı fikirler geliştirerek bunları seslendirebilmesi hedeflenmektedir.

 

AP Fransız Dili ve Kültürü

AP Fransız dili ve kültürü; Fransızca eğitiminin dördüncü yılındaki öğrencileri hedef alan ileri seviyede bir derstir. Yabancı dil öğrenimi standartlarında tanımlanan iletişimin üç biçimi (kişiler arası, yorumlayıcı ve sunumsal) AP Fransız dili ve kültürü dersinin temelini oluşturmaktadır. Yoğun pratik yapmayı temel hedef alan, haftalık etkinliklerin içerisine saklanmış dört beceride (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) Fransız dili ve öğretimini gerçekleştiren bir derstir.

 

AP Alman Dili ve Kültürü

Bu ders; özgün materyaller ve belli başlı sorulardan oluşan altı tematik üniteden oluşmaktadır. Bu ünitelerde öğrenciler; aile içi ilişkiler, aile bireyleri, neden sonuç ilişkileri, birey olma, bireyin toplumdaki yeri, hedef kültürün ürünleri ve bakış açıları, dini gelenekler, küresel zorluklar, olayları kronolojik açıdan sıraya koyma, yorumsal iletişim, bilgileri anlama ve sentezleme, teknolojik ve bilimsel gelişme ve bunun günlük yaşamımızdaki yeri, eğitim, Almanya ve Amerika’daki eğitim sistemi, kişisel ve profesyonel başarı gibi konularda birebir çalışma yapma fırsatı bulabileceklerdir. Böylece öğrenciler Alman dilini gerçek yaşamda kullanmaya hazırlanırlar.

 

Ünite planlarında belirtilen amaçların yanında ayrıca yıl boyunca iletişim becerilerini geliştirmeye ve birçok özgün yazılı kaynaktan bilgi alıp çıkarım yapmaya yönelik çalışmalar da bulunmaktadır. Bunun yanında her ünitede, tekrar etmek ve pratik yapmak için çeşitli dil bilgisi ve yapısal temel konular da bulunmaktadır. Yıl boyunca, okuduğunu anlama, çıkarım yapma, kelime ve yapısal noktaları anlama ile ilgili kişisel performansı değerlendirme (Rubrik) yapılır. AP derslerinde neredeyse sürekli Almanca konuşulur ve öğrenciler Almanca konuşmaya teşvik edilir.

 

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne tabanlı programlama, bilgisayar programları geliştirmek için olan bir teknolojidir. Bu ders dahilinde temel programla yapı taşları ve bilgisayarın çalışma prensipleri üzerinde durulmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz temel kavramların neler olduğunu kavradıktan sonra kendi bilgisayar programlarını oluşturabileceklerdir.