Engellilik konusu üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında ülkemizde ve dünyada engelli kişilerin toplum hayatından soyut yaşadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır.  Bu kişilerin iş ve eğitim hayatı ile sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak erken önlemlerin alındığını söylemek olanaklı görülmemektedir.

Ülkemizdeki engellilerin genel nüfusa oranına bakıldığında, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının verilerine göre ülke nüfusunun %12,29’unun engellilerden oluştuğu görülmektedir.  Sadece bu veri dikkate alındığında ülkemizde sekiz milyonun üstünde engelli kişi bulunduğunu, bu kişiler aileleri ile birlikte değerlendirildiğinde genel nüfusun üçte birinin ‘engellilik’ durumundan etkilendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 verilerine göre ne yazık ki engelli nüfusun %34’ü okuma-yazma bilmemekte; %14’ü okur-yazar olduğu halde hiçbir okula gitmediğini ifade etmekte; sadece %31’i ilkokulu bitirmiş kişilerden oluşmaktadır.

Ancak özellikle 2000’li yıllardan itibaren konuyla ilgili araştırmalar arttıkça toplum yaşamını düzenleyen yasaların ve toplumsal algının da etkisiyle engelliler lehine şekillenen bir yaşam düzeni oluştuğu görülmektedir.

Özel Ege Lisesi, toplumu oluşturan tüm unsurların engellilerin hayatın değişik alanlarına  daha etkin katılımını sağlayacak önlemler almasını ve engellilere fırsat eşitliği sunulmasını destekleyen bir düşünceyi benimsemiştir.  Okulumuz bu anlamda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmiş olmanın heyecanı ve gururu içindedir. Yerleşkemiz içinde yapılan tüm yeni binaların projelerinde engelli dostu bir bakış benimseyerek her türlü düzenlemeyi gerçekleştirmiş ve eski binalarda da gerekli tadilatları yaparak yerleşkemizi engelliler açısından tamamen ‘ulaşılabilir’ hale getirmiştir.  Okul ana kapısından giriş yapan bir engelli, yaklaşık 20.500 metrekarelik yerleşke içinde hiçbir engelle karşılaşmadan hareket edebilecek düzenlemelerin kendisi için yapılmış olduğunu görebilmektedir.  Tüm katlarda asansör, engelli tuvaletleri, yürüyüş yolları ve gerekli yerlerdeki engelli rampaları ile okulumuz engelliler için engelsiz bir alana dönüştürülmüştür. Sadece fiziksel koşulların oluşturulmasında değil, yasaların talep ettiği engelli personel çalıştırma zorunluluğu oranına uyulmasında da kurumumuz istenilen sayıda (kimi dönemlerde bu sayının da üstünde) engelli personel çalıştırarak konuyla ilgili duruşunu sağlamlaştırmaktadır.

Eğitim-öğretim açısından değerlendirdiğimizde öğretmen ve öğrencilerimizin de konuya son derece duyarlı olduğunu görmek sevindiricidir.  Çocuklarımız her yıl toplum hizmeti çalışmaları ile çeşitli kampanyalar ve kermesler düzenlemekte; elde ettikleri gelirleri engelliler ve eğitimini tamamlamakta zorlanan akranları için sivil toplum kuruluşlarına bağışlamaktadır.

Özel Ege Lisesi, engellileri toplum yaşamından ayrıştıracak unsurları ortadan kaldırma konusunda üzerine düşen sorumluluktan kaçınmayarak, onlara en azından kendi eğitim çatısı altında engelsiz bir yaşam sunmanın mutluluğu ve gururunu taşımaktadır.

Okul kamuoyuna saygıyla duyurulur.