Sevgül Taviloğlu

(1 Eylül 2000 - 31 Temmuz 2011) 

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü mezunu. Anadolu Üniversitesi Resim Bölümünde lisans tamamladı. Gazi Üniversitesinde öğretim görevlisi, resmi lise ve ortaokullarda resim-iş öğretmeni olarak 21 yıl görev yaptıktan sonra 2000-2001 öğretim yılı başında okulumuzda göreve başladı. Devlet resim sergilerine ve karma sergilere katıldı. Çeşitli dönemlerde aylıkla ödüllendirilip takdirname, teşekkür ve kademe ilerlemesi alan Taviloğlu, Almanca bilir. Taviloğlu, 1 Ağustos 2008’den itibaren Özel Ege Lisesi Resim Bölüm Başkanlığına atandı. Emekli olduğu güne kadar bu görev başarıyla sürdürdü. (1 Eylül 2000 - 31 Temmuz 2011)