Okul öncesindeki eğitimde kalite süreçlerimiz  2009-2010 öğretim yılında planlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.  Süreçler daha çok eğitim ve öğretimde ölçümleme üzerine odaklanmıştır.

Eğitim ve öğretim kalitesini arttırmayı ve ölçülebilir hale getirmeyi hedefleyen okul öncesinde sınıf içi kalite teknikleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda;

 • Resimli akış diyagramı
   
 • Neden-sonuç ilişkisi diyagramı
   
 • Artı delta tekniği
   
 • Lotus tekniği

Sınıf içi kuralları belirleme tekniği kullanılmaktadır.

Performans değerlendirmeleri ise,

 • Kazanım değerlendirme
   
 • Duygu gelişim anketim
   
 • Gelişimsel özelliklerim anketi
   
 • Günlük değerlendirmeler

Uygulamaları ile gerçekleştirilmektedir.

Performans sonuçlarımız  siz anne babalarımızla paylaşılmaktadır.

 

Okul öncesinde çocuklarımızın kendilerini değerlendirmelerine fırsat tanıyan Gün Sonu Değerlendirme (GSD) çalışmaları yapılacaktır. Çocuklarda hedeflenen kazanımlara yönelik yapılan etkinliklerle öğrenme kalıcılığı sağlanır. Çok yönlü gelişimi desteklemeyi hedefleyen ve öğrencilerin gelişim raporlarının hazırlanmasına kaynaklık eden GSD uygulaması, çocukların farkındalıklarını arttıracak bir değerlendirme yöntemidir.