Özel Ege Lisesi V. Okul Öncesi Çalıştayı Ege Üniversitesi öğretim görevlilerinden Fulya Atalay Yalçın tarafından sunuldu. “Aktif Öğrenme ve Öğretim Teknikleri” konusu farklı anaokullarından 63 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. Çocuğun yaparak, yaşayarak öğrenmesine fırsat veren, ilgi ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve tüm gelişim alanlarının desteklenmesinde kullanılan bir öğrenme şekli olan aktif öğrenme hızlıdır, eğlencelidir, destekleyicidir. Aktif öğrenme için sağlanması gereken koşullara değinen konuşmacı atölye çalışmaları ile tüm katılımcıların katılımını sağlayarak eğitimi gerçekleştirdi.