Skip Navigation LinksAna Sayfa Etkinlikler ve Seçmeli Dersler
 
 
 
 

 

 AMAÇ:

Sosyal etkinlikler her öğrenciye katılım imkânı sunan ve onların kültürel, sosyal, sanatsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen ortamlardır. Bir yandan onlara bu destek verilirken, bir yandan da o güne kadar farkında olmadıkları ilgi alanları, varsa beceri ve yeteneklerini keşfetme şansı tanınmaktadır.

YÖNTEM:

Sosyal etkinlikler haftanın belirli günlerinde planlanarak sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, öğrencilere oldukça geniş bir etkinlik listesinden seçim yapma imkânı verip, öğrenci istekleri dikkate alınarak uygulanmaktadır.

Çalışmalar geçtiğimiz yıl ilköğretim ve orta öğretimde 31 farklı etkinlik ve üç ayrı grup halinde gerçekleştirilmişti. İlköğretim birinci kademe (3., 4. ve 5. sınıflar), ilköğretim ikinci kademe (6., 7. ve 8. sınıflar) ve lise gruplarımızın çalışması kendi içinde planlanmaktadır. İlköğretim 3. sınıfa kadar benzer nitelikteki çalışmalar sınıf ve branş öğretmenlerinin rehberliğinde devam etmektedir. Sosyal etkinlikler öğrencilerin istekleri doğrultusunda ve gönüllülük esasına göre sürdürülmektedir. Bazı etkinliklerdeki cinsiyet ve yaş ön koşulları dışında, tamamen öğrenci istekleri dikkate alınmaktadır. Öğrenciler okulun açıldığı ilk hafta içinde, açılacak olan sosyal etkinlikler hakkında düzenlenen tanıtım toplantılarına katılır ve bilgi sahibi olurlar. Daha sonra kendilerine dağıtılan formlar üzerinden uygun gördükleri beş etkinliği istek sırasına koyarak etkinlik yürütme kuruluna iletirler. Kurul, etkinlik öğrenci dağılımlarını ilk sıraya yazılan tercihlerden başlayarakve her grubu kendi içinde değerlendirerek oluşturur. Her etkinlik için ayrılmış ve önceden öğrencilere duyurulmuş bir kontenjan vardır. 

Kontenjanı aşan talep durumlarında önceki yıl yerleşimleri geriye dönük dikkate alınarak öğrenciler arasında bir değerlendirme yapılır. Aynı etkinliği tercih etmiş öğrencilerden daha önce bu etkinlikte hiç yer almamış olanlara öncelik tanınır. Aynı koşullardaki öğrenciler kurayla belirlenir. Herhangi bir kulübe yerleşen öğrenci, sonraki yıl/yıllarda aynı kulüp için bulunacağı tercihlerde kontenjan uygunsa yerleşebilmekte, değilse diğer tercihlerine yönlendirilmektedir. Bu yöntemle amacımız her öğrenciye mezuniyetine kadar etkinliklere katılımda eşitlik tanıma ve öğrencinin en az 3-4 farklı etkinlikle tanışmasına ortam sağlayabilmektir. Öğrencilerin tercihlerinin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra (en geç okulun açıldığı üçüncü haftadan itibaren) çalışmalar başlatılmaktadır. Etkinlik dağılımları netleştikten ve çalışmalar başladıktan sonra özel durumlar haricinde etkinlik değişimi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler, tercihlerini oluştururken yazdıkları beş tercihten herhangi birinin çıkabileceği belirtilerek ve kulüp değişimi olmayacağı hatırlatılarak yönlendirilmektedir.

 

AİKİDO 

İlk planda bir savunma sporu gibi algılansa da gerçekte aikido bir felsefe, bir hayat biçimi ve hatta sevgiye giden yolda kullanılan bir spor dalıdır. Aikido çalışmak kendine güven, sakinlik, serinkanlılık, başarı, sağlık ve iyi dostluklar kazandırmaktadır. Bu nedenle aikido şiddet uygulamak veya birisine üstün gelmek için spor yapmak isteyen kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermez. Aikido her yaşta ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen bir sanattır.

ALMANCA DRAMA 

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak beş yaştan itibaren tüm sınıfların öğrenim programlarında yer alan Almanca’yı farklı bir formatta öğrencilerimizle buluşturmaya çalıştığımız etkinliklerden biridir. Yabancı dile ilgi duyan ve geliştirmek isteyen öğrencilerimizin oyun, müzik ve farklı çalışmalarla eğlenceli bir öğrenme sürecine dönüştürdükleri Almanca drama etkinliği; onların konuşma pratiklerini arttırırken, keyif veren rahat bir ortamı paylaşmalarını sağlamaktadır.

ATLETİZM

İlköğretimde çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine olumlu katkısı olan etkinliğimiz, kız ve erkek öğrenciler tarafından tercih edilebilmektedir. Özellikle fiziki performansı devam ettirme ve geliştirme amacı güden beden çalışmalarının bütünü olarak ele alınabilir. Çocukların sağlıklı beden gelişimlerine ve var olan enerjilerini doğru kanalize edebilecekleri ortamlara fırsat yaratan bir etkinliktir.

BASKETBOL

Hemen hemen tüm yaş gruplarında popüler olmasıyla ön plana çıkan ve takım oyununa dayalı bir sportif etkinliktir. Kız ve erkek öğrencilerin tercih edebildiği bu etkinlik çocuğun ve gencin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur. Takım oyunu olması nedeniyle sorumluluk ve görev bilincinin çocuklarda yerleşmesine katkısı vardır.

BİLGİSAYAR

Hayatımıza bir telefon hatta kol saati büyüklüğünde girmiş olan, dizaynı giderek küçülen ancak işlevi bir o kadar artan ve gelişen bilgisayarlar, hayatımızın vazgeçilmezi durumundadır. Artık küçük yaşlardan itibaren bilgisayarla tanışan çocuklarımızın birçoğu bir yetişkin kadar, bazen daha etkin bilgisayar kullanıcısı konumundadır. Bu etkinliğimizde bilgisayar; çocuklarımızın yaratıcı yönlerini geliştirmede bir araç olarak ele alınmakta ve var olan becerileri pekiştirilirken, küçük çaplı yazılım programları oluşturmaya kadar giden çalışmalarla desteklenmektedir.

ÇALGILARLA DRAMA

Temel amacı atık malzemelerden çalgı aleti yapabilmek olan bu etkinlikte, aynı zamanda grup içi etkileşimler sayesinde sosyal ve duygusal gelişime olanak sağlayan ortamlar yaratılmaktadır. Öğrencilerin ritim aletleriyle sözsüz olarak kendilerini ifade edebilme becerilerini, yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlayan bir etkinliktir. Çocuklarda atık malzemeleri değerlendirerek tüketim bilinci oluşturma gibi hedefleri de vardır.

ÇEVRE

Sosyal duyarlılığı yüksek, doğaya ve her tür canlıya önem veren çocuklarımızın birlikte çalıştığı bir etkinliktir. Etkinlikte, teknolojik gelişimin ve bilinçsiz tüketici davranışlarının yarattığı olumsuzlukları azaltmak ve öğrencilerde olumlu bir çevre bilinci oluşturmak amacıyla çok yönlü çalışmalar sürdürülmektedir.

EL İŞLERİ

Öğrencilerimizin bir yandan boş zamanlarını değerlendirmelerine hizmet ederken bir yandan da üretken ve yaratıcı yanlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir etkinliktir. Aile ve toplum hayatında insan gücünü en etkin ve verimli şekilde kullanabilmeyi ve ekonomik, psikolojik, sosyal, fiziksel ve estetik değerleriyle çok yönlü eğitmeyi hedefleyen bir anlayışla çalışmalar planlanmaktadır.

ENSTRÜMAN

Müziğe özel ilgi duyan ve bir enstrüman eğitimi almayı düşünen çocuklarımızın katıldığı, solo uygulamalardan okul orkestrasına kadar kapsamlı çalışmaları bünyesinde toplayan bir etkinliktir. Nota eğitiminin yanı sıra, müziği bir kültür olarak yaşama uyarlamak ve bir müzik beğenisi kazandırmak amaçlanır. Enstrüman olarak; keman, viyolonsel, viyola, gitar, bağlama ve nefesli çalgılar (trompet, saksafon, trombon) eğitimleri uzman kadro tarafından verilmesi planlanmaktadır.

FEN ve TEKNOLOJİ

Doğa, insan ve diğer canlılar gibi konularda sürekli ve ısrarlı merakları olan, bu merakını araştırarak, sorgulayarak, gözlem yaparak, mümkünse uygulama sahasında bulunarak öğrenmeye çalışan çocukların ihtiyacını karşılamaya dönük çalışmaları kapsayan nitelikte bir etkinliktir.

FELSEFE

Çok yönlü düşünebilme becerisini temel alan ve öğrencileri felsefi düşünce ile tanıştıran, felsefenin yöntemlerini kullanarak akılcı yoldan kendilerini geliştirmelerine yardımcı olan, farklı felsefi görüşler konusunda akılcı-eleştirel değerlendirmeler yapabilme becerisi kazandıran bir etkinliktir.

FOTOĞRAFÇILIK

Fotoğrafa ilgi duyan ve fotoğraf çekme yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrencilere açık olan etkinliğimizde öğrenciler, temel fotoğraf eğitimi alarak estetik bir bakış açısına sahip olurlar. Fotoğraf çekiminin teknik detayları üzerine yaratıcılık özelliklerini ekleyen çocuklarımız değişik kompozisyonlarla sanatsal yönlerini geliştirirler.

FRANSIZCA DRAMA

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak beş yaştan itibaren tüm sınıfların öğrenim programlarında yer alan Fransızca’yı farklı bir formatta öğrencilerimizle buluşturmaya çalıştığımız etkinliklerden biridir. Yabancı dile ilgi duyan ve geliştirmek isteyen öğrencilerimizin oyun, müzik ve farklı çalışmalarla eğlenceli bir öğrenme  sürecine dönüştürdükleri Fransızca drama etkinliği; onların konuşma pratiklerini arttırırken, keyif veren rahat bir ortamı paylaşmalarını sağlamaktadır.

FRANSIZCA TİYATRO

Bu etkinlik öğrencilerin sanata olan ilgilerini arttırarak, onların Fransızca dil bilgilerini pekiştirmek, geliştirmek ve bunun için gereken ortamı yaratmaktadır. Öğrencilerimiz yıl içinde, Fransızca tiyatro festivallerine katılarak öğrendiklerini başarıyla sergileme fırsatı yakalamaktadır. İzmir’de yapılan Uluslararası Liseler Fransızca Tiyatro Festivali, İstanbul Notre-Dame -de -Sion Tiyatro Festivali, Ankara Tevfik d’Or Tiyatro Festivali katıldığımız festivallerdir.

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI

Teknolojinin gelişmesiyle bilgisayara bağımlılık, başta yalnızlık olmak üzere çocukların arkadaşlarıyla ilişkilerinde sorunlara yol açmaktadır. Mahalle aralarında, boş arsalarda oynanan geleneksel çocuk oyunlarımız kaybolmaya yüz tutmuştur. Bu etkinlikle hem oyunlarımızı yaşatmış, hem de çocuklarımızın bedensel, psikososyal ve zihinsel gelişimlerini desteklemiş oluyoruz. Açık hava oyunları, top ile oynanan oyunlar, bellek oyunları, kâğıt kalem oyunları, sözcük oyunları, masa oyunları ve taşlı oyunlar etkinliğimizde yer alan oyunlardandır.

GELENEKLERİMİZ ve KÜLTÜREL MİRASLARIMIZ

Bölgesel kültürden milli kültürümüze kadar her bir öğeyi toplumun zenginliği olarak benimseyen ve bu birikimlerin geçmişten bugüne taşınarak, toplumların varlık sebeplerini oluşturduğu anlayışı ile çalışmalarını sürdüren bir etkinliktir. Kültürümüzü, gelenek göreneklerimizi ele alarak hangi dönemlerden bugüne, ne amaçla ve ne tür bir toplumsal işlevle nesilden nesile aktarıldığını incelemeye çalışır.

GO

Oyun tahtası ve iki farklı renkte taş takımıyla oynanan bir strateji oyunudur. Stratejik planlama ve taktik hesaplama gerektiği için bir akıl sporudur. Olasılıkların çokluğu ve şekil okuma, ayırt etme ve yeni çözümler üretme gereksinimi nedeniyle bir sanattır. Uzakdoğu’dan dünyaya yayılmıştır.

HALK OYUNLARI

Kültürel mirasımız ve zenginliklerimizden biri olan halk oyunları etkinliğimiz sayesinde yurdumuzun  her köşesini çocuklarımıza farklı yönleriyle tanıtma ve anlatma fırsatını buluyoruz. Ritim duygusunu geliştirmesi, vücuda esneklik kazandırması ve birlikte hareket etme becerisiyle koordinasyonu pekiştiren etkinliğimiz, yöresel motiflerle sunulduğunda seyrine doyum olmayan güzellikleri bizlere yaşatmaktadır.

İNGİLİZCE BASIN - YAYIN

Bu etkinliğimizde bülten ve benzeri nitelikte hazırlanacak yayınlarla öğrencilerimizin İngilizce’yi kullanma-yazma çalışmaları desteklenmektedir. Özellikle yayınlanması planlanan materyallerin oluşturulma sürecinde etkinliğe katılan öğrencilerin bireysel olarak ve birbirleriyle etkileşimleri sayesinde İngilizce’yi yazılı kullanım becerileri artmaktadır.

İNGİLİZCE DRAMA

Çocuklarımızın farklı bir atmosfer içinde ve yaşayarak, oynayarak birbirleriyle etkileşim halinde oldukları bu etkinlikte doğası gereği İngilizce’ye olan yatkınlıkları artmaktadır. Günlük konuşma diline, duygularını ve beden dillerini katarak geliştirdikleri diyaloglar yabancı dile meraklı öğrencilerimiz için oldukça yararlı olmaktadır.

İNGİLİZCE GÜZEL KONUŞMA ve YAZMA

İngilizce’yi ifade biçimi, sözcük seçimi, kurgusu ve yazımıyla en iyi şekilde kullanabilmeyi hedefleyen, çok yönlü dil kullanım becerilerini pekiştiren bir çalışmadır. Ayrıntıyı seven, yabancı dilini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan öğrencilerin tercih edebileceği bir etkinliktir.

İNGİLİZCE SCRABBLE

Oynarken eğlenmek, eğlenirken öğrenmek, öğrenirken yarışmak isteyen öğrencilerimizi bir araya getiren bir etkinliktir. Eğlence ve heyecan fırtınası içinde çocuklarımızın İngilizce sözcük hazinelerini geliştiren ve yabancı dili kullanma becerilerini pekiştiren bir fayda da sağlamaktadır.

JİMNASTİK

Bedeni güçlendiren, güçlendirirken esneklik kazandıran ve tüm bunların bir sonucu olarak vücudun fiziksel yapısını düzelten bir etkinlik olarak gelişim çağındaki çocuklarda büyük yarar sağlamaktadır. Çevik ve esnek vücut yapısı kız ve erkek çocukların diğer spor branşlarına yatkınlığını da arttırmaktadır.

MASA TENİSİ

El göz koordinasyonu başta olmak üzere vücudun birçok eklem ve kas sistemini aynı anda kullanmayı sağlayan bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle odaklanma, dikkati toplama ve zihinsel olarak yoğunlaşma anlamında egzersiz niteliği taşıdığı için bu tür ihtiyaçları belirgin olan çocuklarda olumlu katkılar sağlamaktadır.

MEDYA OKURYAZARLIĞI

Medyanın günlük yaşantımızdaki yeri giderek artmaktadır. Medya okuryazarlığı, bir medya içeriğiyle karşı karşıya kaldığımız zaman medya mesajlarını daha iyi anlayabilmek için bilişsel, duyuşsal, estetik ve etik nitelikleri bir bütün olarak kullanabilme becerisini geliştirme sürecidir. İnsan kaynağımızın psiko sosyal ve eğitsel problemlerini azaltmak, özellikle çocuklarımızın medya karşısında sağlıklı gelişimleri için onları desteklemek ve donanımlı hale getirmek adına önemli bir misyona sahiptir. Gelişmiş medya okuryazarlığı bilinci, medyanın insanlar ve özellikle çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaktadır.

MODERN DANS

Müziği ve dans etmeyi seven, farklı kültürlerin müzik ve danslarını öğrenmek isteyen, öğrendikleriyle yaratıcılığını kullanıp kendi kareografisini oluşturmak isteyen çocuklarımızın bir araya geldikleri etkinliklerden birisidir. Müzikle bedenin arasındaki uyum esneklik, kıvraklık ve yaratıcılıkla bütünleşerek estetik ve ritmik kompozisyonların ortaya çıkmasına ortam sağlanmaktadır.

MÜNAZARA

Münazara kültürünü tanıyabilme, kavrayabilme ve aktarabilme üzerine temellenen etkinliğin en temel amacı öğrencilerimizin kendilerini doğru ifade ederek görüşlerini ortaya koyabilmek yetkinliği kazandırmaktır. Bu amaçla yetiştirilen öğrenciler ülke çapında gerçekleştirilen münazara yarışmalarına katılmaktadır. 

MÜZİK

Şarkı söylemeyi ya da bir enstrüman çalmayı seven, basit düzeyde müziğe ilgi duyanlardan, bir koro veya orkestrada görev almak isteyen çocuklara kadar geniş bir yelpazeyle müziği çocuklarımızla buluşturan bir etkinliktir.

ÖYKÜ ve MASAL YAZMA

Ana dilimiz olan Türkçe’yi doğru kullanma adına sözlü - yazılı anlatımı güçlü, hayal gücü ve yaratıcılığı gelişmiş çocuklarımızın bu alandaki çalışmalarına uygun ortamlar yaratan bir etkinliktir. Geleceğin yazarları, bu etkinlikte özgün eserlerinin temellerini atmaktadır.

RESİM

Anaokulundan lise yıllarına kadar eğitim yaşamı boyunca resim yapmayı iş edinmiş, duygularını ve dünyasını resimle ifade etmeyi tercih eden çocuklardan oluşan bir etkinliktir. Çizgileriyle, seçtiği renklerle, duygularını ve düşüncelerini görsel ve estetik bir bütünlük içinde sergilemeyi sevenlerin keyif aldıkları bir çalışmadır.

SATRANÇ

Zihinsel bir faaliyet olarak görünmekle birlikte, bütünsel düşünebilmeyi, koordineli hareket edebilmeyi, planlama ve strateji geliştirebilmeyi destekleyen bir etkinlik olarak ele alınabilir. Dikkatli, sabırlı ve sakin hareket etmeyi yaşam tarzına dönüştürmek isteyen her yaştan öğrenci için zevkli bir uğraş olarak değerlendirilebilir.

SERAMİK

Enerjiyi doğal bir yoldan boşaltmayı sağlayan, el ve parmak becerilerini geliştiren, iki boyutlu düşünceleri üç boyutlu olarak ifade etmeyi sağlayan, yaratıcılığı geliştiren etkinliklerdendir. Çocuklara yaratıcılığa dayalı sanatsal bir bakış açısı kazandırır. Çamur ve kil aracılığıyla kendi gelişim basamaklarına uygun özgün çalışmalarını özgürce ortaya koyma fırsatı sağlar.

SİNEMA

Sinemayı, sinemacılığın teknik alt yapısını, kısa ve uzun metrajlı filmlerin çekim sürecini kısacası sinemacılığın perde arkasını merak eden, hobi olarak ya da ileride profesyonel boyutta sinemayla ilgilenmeyi düşünen öğrencilerimizin tercih ettiği bir etkinliktir. Bu etkinliği tercih eden öğrencilerimiz iyi bir film izleyicisi olmanın yanı sıra sinemayı sanat olarak benimseyen bir anlayışla ele almaktadır.

TAKI TASARIMI

Yaratıcılıkla estetiği bir araya getiren ve çocukların dizayn etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan etkinliğimizde, değişik materyallerle kolye, yüzük, bileklik, toka ve benzeri tasarımlar yapılmaktadır. Öğrencilerin çok özgün çalışmalarla ve zevkle sürdürdüğü etkinliğimize ilgi oldukça fazladır.

TASARIM ATÖLYESİ

Farklı ve yaratıcı düşünen, yenilikçi ve üretken öğrencilerin bu özelliklerini bir araya getirerek oluşturdukları beyin fırtınalarından ortaya çıkan çalışmalardır. Var olan bir materyale verilen yepyeni biçimlerin ya da yoktan var edilen benzeri olmayan ilklerin üretildiği bir etkinliktir.

TİYATRO

Hareket ve sözle bir senaryoyu canlandırma sanatı olarak ele alabileceğimiz tiyatro etkinliği, ilgi duyan çocuklarımız için eğlenceli ve eğitici fırsatlar yaratmaktadır. Dekor ve kostümün yanı sıra çeşitli ses ve ışık efektleriyle sahnelenen oyunlar zaman zaman amatör bir uğraşın ötesine geçmekte, oynayan ve izleyenler için tadı damakta kalan çalışmalar olarak iz bırakmaktadır.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL dünyanın pek çok merkezinde Educational Testing Service (ETS) tarafından düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav yurt dışında pek çok üniversitenin öğrenci kabulü ve Türkiye’deki bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarını atlamalarında kriter olarak gösterilir. TOEFL dersinin amacı öncelikli olarak öğrencilere TOEFL sınavında başarılı olabilmek için gerekli sınav stratejisi, pratiği ve zamanı etkili kullanma becerilerini kazandırmaktır. Ders materyali olarak çeşitli güvenilir kaynaklardan derlenen çalışma kâğıtları ve ses CD’leri kullanılır. Sınavda karşılaşılan farklı soru tiplerinden örnekler çözülerek, öğrencilerin dile ve sınava yatkınlığını artırma hedeflenir.

VOLEYBOL

Kurallı bir takım oyunu olma özelliği ile ön plana çıkan bu sportif etkinliğimiz sıçrama, topa hâkimiyet, çeviklik, dikkat ve el göz koordinasyonu ile tüm bedenin aktif kullanımını gerektirmektedir. Takım oyunu özelliğiyle grup içinde yer alan çocukların sorumluluk ve görev bilinci geliştirmeleri, birbirlerini tamamlamaları, arkadaşlık ve birliktelik duygularını pekiştirmeleri, aidiyet duygusu kazanmaları adına olumlu katkıları gözlenmektedir.

YARATICI DRAMA

Bu etkinliğimize katılan çocuklara oyunlar kurarak yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı tepki vermeleri ya da uyum sağlamaları konusunda destek verilmektedir. Çocukların yaratıcılık özelliğini geliştirmek, oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan drama etkinlikleridir. Eğlenceli, zevkli ve bir o kadar da eğitici yönü vardır.

YÜZME

Okulumuzun uygun fiziksel imkânları ve bu spor branşı için ideal alt yapısı sayesinde her yaş grubuna sunulan bir etkinliktir. Bazı yaş gruplarında eğitim programı içinde planlanmış, bazı grupların ise sosyal etkinlik olarak tercihine sunulmuş sportif bir çalışmadır. Tüm vücudu aktif olarak çalıştırması nedeniyle çocuklarımız sağlıklı ve dinç bir bedene sahip olabilmektedir.

ZEKA OYUNLARI

Zihinsel faaliyetlere merak duyan, bulmaca ve benzeri oyunları çözmekten hoşlanan çocuklarımızı buluşturan bir etkinliktir. Kâğıt kaleme dayalı ya da görsel ve sözel uğraşla çözüm bekleyen her tür soruya, gizemli duruma yanıt bulma çabasını içerir. Bu etkinliğimiz eğlenceli, rekabetçi, öğretici yönleriyle kendini belli eden özelliklere sahiptir.

 LİSE SINIFLARINDA OKUTULAN SEÇMELİ DERSLER 

Lisemizde temel derslerin yanı sıra seçmeli dersler de yer almaktadır. Bu dersleri vermekteki amacımız öğrencilerimize; ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren konularda geniş bir perspektif kazandırarak akademik ve iş yaşamındaki yetkinliklerinin temelini atmaktır.

ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ

Öğrencilere temel astronomik bakış açısını kavratmak, fizik ve matematik bilgisini somut olaylar karşısında kullanabilme yeteneği kazandırmak ve uzay bilimleri ile ilgili teknolojik yenilikleri bilmelerini sağlamak dersin önemli amaçlarındandır. Bu ders öğrenciye bilimsel düşünme becerisi kazandırarak, evreni ve bileşenlerini her yönüyle tanımanın önemini vurgulamaktadır.

BİLGİ KURAMI

Bilim felsefesine dair konuların da ele alınacağı derste bilginin insan yaşamındaki önemi, eleştirel ve akılcı düşünme becerisi kazanımı temel alınmıştır. Dersi alan öğrencilerin, bilginin insan ve toplum hayatına etkilerini sorgulayarak kültürler arasında iletişim ve etkileşim kurmada bilginin önemini kavramaları, farklı düşüncelere saygı duymaları, bilgiyi kullanırken temel insani değerleri gözetmeleri beklenmektedir.

DEMOKRASİ ve İNSAN HAKLARI

Bu derste öğrencilere vatandaşlık, demokrasi ve insan haklarıyla ilgili bazı temel kavramların tanıtılması amaçlanır. İnsan haklarının korunup uygulanmasıyla ilgili duyarlılık, bilinç, düşünce, tutum ve davranış kazandırma amaçlanmaktadır.

DİKSİYON ve HİTABET

Dersin amacı doğru ve güzel konuşmanın birey ve toplum hayatındaki önemini vurgulamaktır. Öğrencilerin ses, mimik ve beden dilini etkin kullanarak duygu ve düşüncelerini başarılı bir şekilde ifade etmekte beceri kazanması beklenmektedir. Kelime bilgisi edinmenin ve okuma alışkanlığı kazanmanın hitabet açısından önemini kavrayan öğrenciler, hitabetlerini diksiyon ölçütlerine göre yönetebilme becerisi kazanmaktadır. Ayrıca bu derste öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya özen göstermeleri amaçlanmaktadır.

EKONOMİ

Dersin amacı, öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmektir. Öğrencilerin ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik olayları daha iyi algılamaları ve yorumlama becerisi kazanmaları da hedeflenmiştir. Diğer amacımız ise geçmişten günümüze ekonomik sistemlerde yaşanan değişiklikleri göz önünde bulundurarak, birey ve toplum olarak ekonomik tasarruflar konusunda bilinçli tüketiciler olmalarını sağlamaktır.

İNGİLİZCE GÜZEL KONUŞMA ve YAZMA

Yabancı öğretmen eşliğinde verilen dersin amacı İngilizce dilinde güzel konuşma ve yazma becerilerini kazandırmaktır. Hazırlanan müfredat çerçevesinde öğrenciler çeşitli durumlarda kendilerini en iyi şeklide sözlü olarak ifade edebilmek için gerekli cümle yapılarını ve ifadelerini öğrenip uygularken, çeşitli mektup türlerinden makalelere kadar pek çok alanda akademik yazım kurallarını öğrenirler. 

İŞLETME

Bu ders öğrencilerin toplumsal ve ekonomik anlamda önemli işlevler üstlenmiş olan işletmeleri tanımalarına ve işletmelerin toplumdaki rollerini anlamalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca ekonomik gelişmeleri yorumlayabilmeleri, üretim - tüketim faaliyetlerini bilinçli bir şekilde kavrayabilmeleri esas alınmıştır. 

SANAT TARİHİ

Görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır. Sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları sınıflandırmayı, yaratıcılık yoluyla şekillendirilmelerini anlamayı ve yorumlamayı amaç edinir. Bu ders aracılığı ile öğrenci, sanat tarihinde geçen temel kavramlar, sanat tarihine ilişkin dönemler ve dönemlere özgü özellikler ile sanat akımları konularında bilgi sahibi olacaktır. Bu dersi alan öğrenciler estetik bakış açılarını ve sanatsal zevklerini geliştirme şansını yakalayacaklardır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası ilişkiler dersi okulumuzun başvurusuyla Milli Eğitim Bakanlığı izniyle ortaöğretim müfredatına alınmıştır. Uluslararası ilişkiler dersi öğretim programının amacı uluslararası ilişkiler formasyonunun gereği olan temel bilgilerin, olayların ve olguların irdelenmesinde eleştirel ve analitik düşünme becerisinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Günümüzde tarih, coğrafya, sosyoloji, felsefe, antropoloji, iktisat, siyaset bilimi, yönetim bilimi, hukuk, ekonomi, demografi, dil bilimi, iletişim gibi bilim dalları uluslararası ilişkiler ile yakından ilgilidir.

YÖNETİM BİLİMİ

Yönetim bilimi dersinin amacı öğrencilere yönetim biliminin önemini ve temel kavramlarını vermektir. Yönetim sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin analitik düşünme becerisinin temelinin atıldığı bu derste yönetim süreci kapsamında kamu yönetimi ve işletme yönetimi konuları ele alınacaktır.

Online : 137     Günlük Ziyaretçi : 3