Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler, 

 

Özel Ege Lisesinde öğrenim görmek ve burs almak isteyen öğrenciler için iki farklı kanaldan burs sağlanmaktadır:  Özel Ege Lisesi Bursları ve Eraslan Vakfı Bursları

 

Özel Ege Lisesi Bursları 

 

· Tüm sınıf gruplarındaki şehit ve gazi çocuklarına verilen burslar, Özel Ege Lisesi tarafından sağlanmaktadır. 

 

· Ortaokul sınıflarındaki (5. sınıf - 8. sınıf) burslar Özel Ege Lisesi tarafından verilmektedir. 

 

Kriter:  Akademik başarı ve öğrenci ailesinin gelir seviyesi birlikte dikkate alınmaktadır. 

 

· Lise sınıflarındaki (9. sınıf - 12. sınıf) bursların büyük bir çoğunluğunun mali fonları Özel Ege Lisesi tarafından sağlanmaktadır.

 

Kriter:  Akademik başarı ve öğrenci ailesinin gelir seviyesi birlikte dikkate alınmaktadır. 

 

Eraslan Vakfı Bursları 

 

· Eraslan Vakfı, okul öncesi sınıflarında ve ilkokulun tüm sınıflarında (1. sınıf - 4. sınıf), öğrenim bedelinin %20’si tutarında İhtiyaç Bursu vermektedir. 

 

Kriter:  Yalnızca öğrencilerin ailelerinin gelir seviyesi dikkate alınmaktadır. 

· Lise sınıflarındaki (9. sınıf - 12. sınıf) bursların bir kısmı Eraslan Vakfı tarafından sağlanmaktadır. 

 

Kriter:  Akademik başarı ve öğrenci ailesinin gelir seviyesi birlikte dikkate alınmaktadır. 

Özel Ege Lisesi Burs Sistemi aşağıdaki tablodaki gibi özetlenebilir:

 

 

 

 2017-2018 öğretim yılında burs sistemi aşağıdaki gibi uygulanacaktır: 

 

· YENİ ÖĞRENCİLER:  Eraslan Vakfından ihtiyaç bursu kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarını okul öncesi, ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf gruplarında 13 Şubat - 3 Mart 2017, ilkokul 4. sınıfta ise 3 - 21 Nisan 2017 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. 

 

Özel Ege Lisesinden burs kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarını yine 3 - 21 Nisan 2017 tarihleri arasında tamamlamaları gerekmektedir.  Bu tarihlerden sonra kullanılmamış burs bütçesi doğrultusunda başvuru kabul edilecektir. 

 

· ESKİ ÖĞRENCİLER:  Okuldan veya Vakıftan burs kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarını tüm sınıflar için (lise 9. sınıf hariç)    3 - 21 Nisan 2017 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.  Lise 9. sınıf kayıtları TEOG sonuçlarının açıklanmasının ardından, tahminen Haziran 2017 içinde yapılacaktır. 

 

· Her yıl ayrılan belli bir maddi kaynakla öğrencilerimize burs sağlanmaktadır.  Önümüzdeki yıl okul öncesi ve ilkokulda Eraslan Vakfı tarafından toplam 250 öğrenciye ihtiyaç bursu verilmesi planlanmaktadır.  Burs beklentisi içinde olan öğrencilerin tamamına burs sağlanamamasının ihtimal dâhilinde olduğu dikkate alınmalıdır. 

 

· 2017-2018 öğretim yılında verilecek olan ihtiyaç bursu için ailenin aylık gelirinin 10.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.  Alt gelir sınırı her yıl yeniden belirlenmektedir. 

 

· Ortaokul ve lise burslarında ailenin aylık gelirinin belli bir parasal miktarı aşmaması şartı aranmamaktadır.  Bu sınıf gruplarında akademik başarıya bakarak burs kararı verilmekte, burs oranı belirlenirken ise ailenin ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınmaktadır.  Özel Ege Lisesinde yıl içinde yapılan ortak sınavlarda, yeni öğrencilerin katıldığı Okul Giriş Sınavında veya lise giriş sınavlarında -hâlen uygulanan TEOG modelinde- öğrencilerin elde ettikleri sonuçlarla burs oranları arasında otomatik bir ilişki yoktur.  Dolayısıyla lütfen öğrencilerinizin burs oranları arasında karşılaştırmalar yapmayınız.  Bu durum çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri açısından önem arz etmektedir. 

 

· Ortaokul ve lise sınıflarında, öğrencilerin akademik durumlarının belli bir seviyenin üstünde olmadığı durumlarda sadece ekonomik durum burs alınması için yeterli değildir.  İlkokuldan sonra ekonomik ihtiyaç yalnız başına bir kriter olmaktan çıkmakta, ancak başarılı öğrencilere verilen bursların oranının belirlenmesinde devreye girmektedir. 

 

· Okulumuza yeni gelmek isteyen öğrenciler için bir hatırlatma yapmak gerekir.  Özel okulların büyük bir kısmında “Bursluluk Sınavı” adıyla sınav yapılmakta, ailelerin burs için ayrı bir işlem yapması gerekmemekte, sınav sonuçlarına göre okul yönetimleri tarafından doğrudan bir burs oranı takdir edilmektedir. 

Özel Ege Lisesi Okul Giriş Sınavı sonuçlarına göre öğrencilere belli puanların karşılığında mekanik olarak belirlenmiş burslar verilmemektedir.  Burs almak isteyen öğrencilerin, sınava giriş için gerekli olan ön kayıt işlemine ek olarak ayrı bir burs başvurusu yapmaları gerekmektedir.  Bu işlemlerin tamamı okul sayfası üzerinden çevrim içi (on-line) yapılabilmekte ve çok kısa sürmektedir. 

 

· Bir üst maddedeki açıklama lise 9. sınıfa kayıt yapmak isteyen öğrenciler için de geçerlidir.  Lise giriş sınavlarında alınan puanlar şüphesiz burs kararlarını etkilemektedir; ancak belli puan dilimleri için otomatik bir burs oranı söz konusu değildir.  Bu nedenle birbirine yakın puanlar alan öğrencilerin muhakkak aynı oranda burs alacakları düşünülmemelidir. 

 

· Bursların sayısal dağılımında en büyük ağırlık en küçük burs oranına ait olacak, sonrasında azalan sayılarda olmak üzere daha yüksek oranlı burslar verilecektir.  Her sınıf grubunda en üst dilimdeki burs oranları çok kısıtlı sayıda öğrenciye verilmektedir. 

 

· Son olarak belirtmek gerekir ki yıllardan bu yana okulumuzda öğrenim görmekte olan ve hepimize bir emanet olduğunu düşündüğümüz şehit ve gazi çocuğu öğrenciler bu açıklamaların dışındadır.  Tam burslu olarak okuyan bu öğrencileri bundan sonra da büyük bir mutluluk ve gururla yetiştirmeye devam edeceğiz. 

 

Değerli Aileler, Sevgili Öğrenciler, 

 

Özel Ege Lisesi Burs Sistemiyle ana sınıfından lise 12. sınıfa kadar okulumuzda okuyan bir öğrencinin burs alması mümkündür.  Okulun öğrenci ve ailelere vermeye çalıştığı mesaj şudur:  Akademik başarı kavramından söz etmenin zor olduğu okul öncesi ve ilkokul sınıflarında maddi kriteri karşılayan ailelerin öğrencilerine burs verilirken, ortaokuldan itibaren bursların sürdürülebilirliği artık öğrencinin kişisel performansına bağlı hâle gelmektedir. 

 

Yukarıda özetlenen modelle burs sağlayan Özel Ege Lisesi, ülkemizdeki gelir dağılımı eşitsizliğini, ailelerin içinde bulundukları sosyal durumu, aile bütçelerinde ortaya çıkan beklenmedik koşulları burs kararlarında bir kriter olarak dikkate almaya ve çocuklarının en iyi şartlarda eğitim alması için çaba gösteren aileler için kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye çalışmaktadır.  Yıllardan bu yana eğitimden aldığı kaynakların ciddi bir kısmını yine eğitime geri veren okulumuzun ve Eraslan Vakfının sağladığı bursların yaklaşık maddi toplamı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 

 

·          2011-2012       :  2.560.000 TL

·          2012-2013       :  3.730.000 TL

·          2013-2014       :  4.240.000 TL

·          2014-2015       :  5.800.000 TL

·          2015-2016       :  6.750.000 TL

·          2016-2017       :  7.770.000 TL

 

 Okul ve eğitim kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EGE LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ