Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin beden eğitimi derslerinde, düzen alıştırmaları ile eklem ve hareket becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. Bunun yanında kol- bacak, el-göz koordinasyonunu sağlayan hareketlerle çocuklara spor sevgisi aşılanmaktadır. Eğitsel oyunlarla çocuklara birlikte hareket etme, paylaşma, başarının zevkini tatma, kaybetmeyi kabul etme, arkadaşını destekleme, liderlik duygusu kazandırılmaktadır.

 

 

                                

Resim çocukların kendilerini ifade etmelerinin en kolay ve etkili yollarından birisidir. Resim yapmak, çocuk üzerinde sağ ve sol beynin birlikte çalışması, konsantrasyon gücü ve öz güvenin artması gibi birçok olumlu etki sağlar. Okulumuzda çocukların algı, beceri ve yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmak, onların duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak adına çeşitli tekniklerde resim çalışmaları yapılır. Ayrıca onların estetik algılarını yükseltmek, sanatı ve sanatçıları tanımak ve özümsemek için görsel sanatlar öğretmenleri rehberliğinde hazırlanan mandalalarla sanat akımları öğretimi gerçekleştirilir.

 

Çocuklarımız görsel sanatlar derslerinde müdahale ve sınırlamalardan uzak bir şekilde resim aracılığıyla hislerini dışa vururlar. Yapılan çalışmalar dönem içinde ve yılsonunda acılan sergilerle izlenime sunulur. Bu sayede çocuklarımızın kendilerine olan güvenlerinin artması, sorumluluk bilinci ve sergi kültürü davranışlarını kazanmaları hedeflenir.

 

 

Halk oyunları etkinliği, ana sınıfı öğrencilerimizin beceri ve koordinasyon gelişimlerine, kendilerine olan güvenlerini kazanmalarına ve sosyalleşmelerine imkân sağlamaktadır. Öğrencilere çeşitli yörelerin oyunları, yöreye özgü müzikleri, kostümleri ve o bölgenin kültürü öğretilmektedir.

 

İnsanlar arasında iletişimi sağlayan dildir. Yabancı bir dil öğrenmek ise uluslararası platformda iletişim kurmak demektir. Dünyamızın gelişen teknolojisini yakalamak, bilgi ve paylaşımlarda bulunabilmek kısacası kültürel ve ticari ilişkiler için dilin gereksinimi yadsınamaz. Çağımızda evrensel nitelikte değerlere ulaşılabilme fırsatı öğrenilen dil sayısı ile doğru orantılıdır. Erken yaşlarda verilen yabancı dil eğitimi ise çocukların soyut düşünme yeteneğini arttırmaktadır.

 

Bu dönemlerde çocuklar hem bilinçsel anlamda hem de zihinsel anlamda bir, iki hatta üç yabancı dili kolaylıkla kavrayabilirler. Erken yaşta öğrenilen yabancı dil çocukların problemleri çözmede daha başarılı, daha yaratıcı olmalarını ve oynak bir zekâyı yakalayabilmelerini sağlamaktadır. Çocuklar ana dillerinde öğrenmiş oldukları hazır kavramlar sayesinde birinci yabancı dil olarak verilen İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak verilen Almanca ya da Fransızcayı çok çabuk öğrenirler.

Okul öncesi eğitimin temel amacı, çocukları hayat için gerekli altyapıyla hazırlamaktır.

 

15 saat İngilizce dersleri: 10 saat ders, 3 saat edexcel bazlı iki dilli dersler (müzik, sanat ve çömlekçilik) ve 2 saat kadar iki dilli tiyatro desleri.

 

Çocukların bağdaşabileceği konular içeren “Big Fun” İngilizce kitaplarını kullanıyoruz ve bu konuları da destekleyici hikaye kitapları kullanıyoruz. Müfredatta dahil olan temel matematik sadece saymayı içermekle kalmıyor aynı zamanda toplama ve çıkarma işlemlerini de içeriyor. Çocuklar 1. sınıfta başlayacakları okuma alıştırmalarına hazırlamak için de foniklerle tanıştırılıyor.

 

Çocuklara sadece kelime bilgisi öğretilmiyor, aynı zamanda kelimeleri içinde kullanıldıkları cümle yapıları da öğretiliyor ve bu cümle yapılarını kullanmaları cesaretlendiriliyor. Her yemek saatinde bir İngilizce öğretmeni çocuklara eşlik ediyor, bu sayede günlük dili, doğal bir ortamda kullanma fırsatı buluyorlar.

 

Dersler İngilizce sınıflarında yer alıyor. Burasının ortamı kendi sınıflarına göre farklıdır, görsel bir öğrenim alanı yaratmak için derslerde kullanılan dilin renkler ile süslenmesiyle çocuklar kendilerini İngilizcelerini rahatça çalışacakları bir ortamda hissediyorlar.

 

Çocuklara doğal yollarla öğrenmek için fazladan fırsatlar tanıyan yıl boyunca yapılan etkinlikler vardır. Doğa yürüyüşleri, yemek dersleri ve oyun saatleri, okul yıllarının bir parçasıdır. İngiliz kültürünü öğrendikleri İngilizce Günü’nün yanısıra, Özel Ege Lisesi Bilim Fuarında bilim’i öğrenirler ve derslerde öğrendiklerini sunabilme imkanını yakalarlar.

 

Anaokulunda ve 1. sınıftaki İngilizce öğretmenleri yabancıdır. Çocuklar gerçek dili anlamayı ve doğru telaffuzu kullanarak İngilizce'de doğru bir şekilde ifade etmeyi öğrenirler.

 

 Okul öncesi eğitimin sonunda öğrenciler sınıf dilini ve talimatlarını anlayabilecek, öğrendiklerini okuyabilecek ve temel matematik ve fonikleri anlayabilecek ve en önemlisi günlük ihtiyaçlarını ifade edebilecektir.

 

Öğrencilerin müziği yalnızca ders olarak değil, yaşamlarının bir parçası olarak görmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Müzikle iç içe yaşayan yani yaratan, üreten çocuk kendisini mutlu hisseder ve kendisiyle gurur duyar. Başarı duygusunu tattıkça güven duygusu da gelişir. Bunun için müziği sevdirecek, doğru ve güzel olanları seçebilmelerini ve eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak uygulamalar yapılmaktadır.

 

Müzik, ortaya çıkışından bu yana sürekli gelişmeler kaydederek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde müzik doğal bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir. Bebeklikten itibaren işitsel algı eğitimi ile başlayan müzik eğitimi çocukların birçok kavram ve konuyu öğrenmesinde etkili olmaktadır. İşitsel algı eğitimi ile çocukların dikkatini bir konuya yoğunlaştırması, sesleri dinlemesi, tanıması ve ayırt etmesi gerçekleşmektedir. Beden perküsyonu ile çocuk, vücudunu bir ritim çalgısı gibi kullanmayı öğrenirken aynı zamanda vücudunu koordineli bir şekilde kullanmayı da öğrenmiş olur. Ritim çalışmaları denge, dikkat,  tepki, büyük ve küçük kasların gelişimi gibi alanlarda da katkı sağlar.

 

Müzik derslerinde şarkı söyleme (sesin doğru kullanımı), müzikli öykü, besteci tanıtımı (ayın sanatçısı), sesleri dinleme ve ayırt etme, ritim çalışmaları (davul ve diğer vurmalı çalgılar), Orff eğitimi çalışmaları, metalafon ve ksilafon çalma çalışmaları, yaratıcı yetenekleri geliştirme (ezgi ve söz yaratma) çalışmaları yapılmaktadır.

Seramik etkinliğinde temel amaç, seramiği tanıyıp başından sonuna kadar oluşum sürecini öğrenmek ve böylece, çocukların küçük kas gelişimini güçlendirmek, beyin el koordinasyonunu sağlamak, hayal güçlerini canlandırmak ve bunu çamurla yapacakları üç boyutlu objelere yansıtmaktır. Çocuklarımız seramik dersinde, parmak yöntemi, sosis tekniği, plaka tekniği, bordür yöntemi, boyama ve fırınlama tekniklerini öğrenmekte ve uygulamaktadır. Öğrencilerimiz yaptıkları seramiklerin kurutma, pişirme, sırlama işlemlerini keyifli bir şekilde tamamladıktan sonra dönem içinde ve yıl sonunda açılan sergilerde eserlerini sergilemektedir. 

 

 

 

Satranç yaklaşık 4.000 yıllık geçmişe sahip olan bir zekâ sporudur. Hayatta uygun anda doğru hamleyi yapabilmeyi, hissedip, hesaplayıp karar verme yeteneğini geliştirir. Kazanmak kadar kaybetmeyi de öğretir. Satranç eğitimi, okul öncesi dönemi çocuklarının bilişsel gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Satranç etkinliğinde çocuklarımıza belli kurallara uymayı, değerlendirme yapmayı, daha hızlı ve mantıklı düşünebilmeyi, kendi yeteneklerini tanımayı ve onları geliştirici yönde kullanabilmeyi sağlayıcı uygulamalar yapılmaktadır. Okul öncesi döneminde hedef daha çok satrancı tanıtmak ve sevdirmektir.