(Bu belge okulun internet sayfasında zaman zaman güncellenmektedir.) 

 

BİR BAKIŞTA ÖZEL EGE LİSESİ


 

Kuruluş, Yönetim, Eğitim Felsefesi 

 

 • 1987 yılında Özel Anayurt Lisesi adıyla kurulmuş, takip eden yıl Özel Ege Lisesi adını almıştır. 

 

 • Özel Ege Lisesi, İzmir Eğitim İşletmeleri Anonim Şirketinin sahibi olduğu bir K-12 (ana sınıfı, ilköğretim ve lise sınıflarını bünyesinde bulunduran) okuldur. Okulun yerli veya yabancı herhangi bir vakıf veya sivil toplum kuruluşuyla doğrudan veya dolaylı bağı bulunmamaktadır. Özel Ege Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına minnet duyan, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini benimsemiş ve içselleştirmiş kişiler tarafından yönetilmektedir. Çocuklarımız bu felsefe dışında herhangi bir dünya görüşüne yatkınlığın bulunmadığı ve siyasi bir görüşün barınmadığı bir eğitim-öğretim ortamında yetişmektedir. 

 

 • Okulun uzun yıllardan bu yana korunan misyonu şu şekildedir: “Özel Ege Lisesinin varoluş sebebi, dünyanın her yerinde rahatlıkla yaşayabilecek, ulusal değerlerine bağlı, geleceğin güvenilir liderlerini yetiştirmektir.” 

 

 • Özel Ege’de “eğitim hafızası” çok önemsenmekte, kurumun ve eğitimin gelenekleri yaşatılmaya çalışılmaktadır.  Okul, “kurullar ve kurallarla yönetimin” gerekliliğine inanmaktadır. 

 

 • Özel Ege Lisesi 1998 yılından bu yana aynı üst yönetim ve kurucu temsilcisi tarafından yönetilmektedir. 

 

 • Bir bilim ve liderlik okulu olarak tanınan Özel Ege Lisesi, mezunlarının siyaset, kamu yönetimi, iş dünyası, medya, akademik çevre, sivil toplum ve fikir dünyasına kanaat önderliği yapacak yurttaşlar olmasını hedeflemekte, çevresini ve ülkesini bir üst eşiğe taşıma tutkusu olan, dönüştürücü lider adayları yetiştirmeye çalışmaktadır. 

 

 • Okul, akla hükmedilmeyen, dimağların ve vicdanların hür bırakıldığı, önyargıların esiri olunmayan, farklılıkların farkına varıldığı ve her türlü ayrımcılığın dışlandığı eğitim süreçleri izlemektedir. 

 

 • Özel Ege Lisesi kültüründe çalışma, sabır ve tevazu öne çıkan değerler olarak dikkat çekmektedir.  Okul, öğrencilerini popüler kültürün ve baskın tüketici anlayışın tek tip insan yetiştirme tehlikesine karşı dikkatli olmaya çağıran bir anlayışa sahiptir. 

 

 • Alın terinin daima üstünde durulan Özel Ege’de öğrenciliğin ve yaşamın yalnızca başarıdan ibaret olmadığı, aile başta olmak üzere her türlü sosyal çevrede iç ve dış dünyası barışık bireyler olarak yer almanın gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 

 

Fiziksel ve Teknolojik Kapasite 
 

 • Okul 20.344 m2 arsa üzerinde, altı bina ve sekiz bloktan oluşan bir yerleşkede kurulmuştur.  Toplam kapalı alanın yaklaşık %20’si öğrenci kontenjanına yönelik dersliklere, kalan %80 ise akademik, sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel çalışmaların yapılacağı mekânlara ve Özel Egeliler’in okul içindeki çeşitli ihtiyaçlarına -yemek, ulaşım, ofisler, toplantı alanları ve benzerlerine- ayrılmıştır. 

  Okul öncesi sınıflarındaki öğrenciler ayrı bir binada öğrenim görmekte olup, binanın bitişiğinde iki adet oyun parkına yer verilmiştir. 

  Okulda yaklaşık 600 metre kare alan üzerine kurulmuş olan, 66.856 kitaplık bir dermeye sahip olan, ülkenin en büyük okul kütüphanelerinden biri bulunmaktadır.  İçinde dört adet grup çalışma odası bulunan kütüphanede Atatürk koleksiyonu, edebiyat, tarih, coğrafya, biyografi, bilgisayar bilimi, sanat, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yazılmış dil bilim ve dil bilgisi, fen bilimleri ve matematik, hukuk, ekonomi, siyasi bilimler, halkbilim, felsefe, psikoloji, mantık, din kitapları ile spor, eğlence ve özel ilgi alanlarına yönelik kitaplar ve referans kaynaklar bulunmaktadır.  CD, VCD, DVD kaynakları ve çok sayıda periyodik yayın bulunan kütüphanede elektronik bilgi kaynakları, e-dergi, veri tabanları ve arama motorları oluşturulmuştur. 

  Yerleşkede biri 575, diğeri 270 kişilik iki konferans salonu, biri 530, diğeri 236 kişilik oturma kapasitesi olan iki spor salonu ve bir masa tenisi salonu bulunmaktadır.  Okulda, 250 kişilik tribünü olan kapalı yüzme havuzu ve sağlıklı yaşam merkezi vardır.  İçinde hakem odalarının da bulunduğu spor tesislerinde zaman zaman il ve ülke genelindeki müsabakalar düzenlenmektedir.

  İlköğretimde iki adet fen ve teknoloji, üç adet bilgisayar, lisede birer adet fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı vardır. 

  Okulda üç adet müzik, üç adet görsel sanatlar, bir adet seramik ve bir adet satranç dersliği bulunmaktadır.

  Türkçe, yabancı diller, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler bölümlerine ve bilim kuruluna ait 12 tane bölüm odası bulunmaktadır.

  Okul kıyafetleri, kırtasiye, spor malzemeleri ve kitap satışı yapılan okul mağazası öğrenciler ve misafirlere hizmet vermektedir. 

  Yerleşkede aynı anda yaklaşık 1.000 kişinin yemek yiyebileceği iki yemek salonu vardır. 

  Bir açık, iki kapalı kantini olan okulda, çalışanlar, öğrenciler ve misafirler için dört adet çay-kahve makinesi mevcuttur. 

  Öğrenci servislerinin kullanımına açık olan 3.064 m2 büyüklüğündeki kapalı otopark sayesinde öğrenciler yerleşke bahçesi içinden araçlara ulaşmaktadır. 

  İhtiyaç duyan kişiler için bir ibadet odası bulunmaktadır. 

 

 • Özel Ege Lisesi engelli dostu bir okuldur.  Okulun kapalı ve açık alanları engelli dostu bir anlayışla projelendirilmiş olup, engelliler için asansör ve engelli tuvaletleri bulunmaktadır. 

 

 • Okulun Bilgi Teknolojileri biriminde teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte, kurumun tüm sistemi sanal sunucular üzerinde barındırılmaktadır. Sistem güvenliği, antivirüs programı ve yüksek performanslı, birleşik güvenlik çözümleri sunan güvenlik duvarıyla sağlanmaktadır. 

  Okuldaki tüm sınıf ve laboratuvarlarda akıllı tahta sistemi kullanılmakta ve işlenen ders öğretmen tarafından öğrenci otomasyon sistemine yüklenmektedir.  Ders tekrarına imkân sağlayan uygulama sayesinde öğrenciler geçmiş ders notlarına erişebilmektedir.

  Kantin, kütüphane, mağaza, yemekhane, okul araçları ve içecek otomatlarında akıllı kartlar kullanılmaktadır. 

  Kurumda kullanılan Okul Yönetim Sistemi uygulaması üzerinden ders programı, ders notları, akıllı tahta ders ve ödevleri, akıllı kart harcama takibi, kredi yükleme, servis araç takibi yapılabilmektedir.

  Okulla ilgili haber ve gelişmeler kurumun internet sitesinde ve sosyal medyada açılmış olan sayfa ve kanalda paylaşılmaktadır. 

  Özel bir yazılım ile öğretmen ve personel başvurusu, öğrenci ön kayıt işlemleri çevrim içi olarak okul sayfası üzerinden yapılabilmektedir. 

  Öğrencilerin yer aldığı bazı etkinlikler, okulun internet sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir. 

 

 • Sınıflar da dâhil olmak üzere tüm mekânlarda merkezi ısıtma ve soğutma sistemi mevcuttur.  

 


Eğitim - Öğretim
 

 • Özel Ege Lisesi, başta TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalar olmak üzere ülke genelinde ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda bilim olimpiyatına ve proje yarışmalarına katılmaktadır.  Bu amaçla okul genelindeki ilk kurumsal çalışma 1999 yılında başlamıştır.

  Dışarıdan gelen akademisyenlerle birlikte yaklaşık 40 kişilik danışman öğretmenin ekip liderliğinde 150’ye yakın öğrencimiz bilimsel çalışma yapmaktadır. 

 

 • 2010 yılında kurulan Özel Ege Lisesi Bilim Kurulunda biyoloji ve matematik alanında doktorası olan iki, kimya alanında doktorası ve bilgisayar alanında yüksek lisansı süren iki olmak üzere toplam dört bilim insanı görev yapmaktadır. 

 

 • İlk kez 1999 yılında başlayan “Yıllık Proje” ve “Edebi Eser Okuma Projesi” uygulamaları yıllardan bu yana pek çok eğitim kurumu için model teşkil etmektedir.  Eğitim sistemimizin araştırmaya yönelik çalışma yapma eksikliğinin giderilmesi için başlayan “Yıllık Proje” uygulaması ve öğrencilere kendilerini ifade etme yeteneği kazandırma, bilgi dağarcıklarına katkıda bulunma, entelektüel birikimlerini artırma, genel bir yaşam felsefesi olarak kitap okumayı sevdirme ve okuma alışkanlığı kazandırma hedefleriyle tasarlanan “Edebi Eser Okuma Projesi” okulun kurumsal uygulamalarıdır. 

 

 • Küçük sınıflarda “Ayın Kitabı” uygulamasıyla “Edebi Eser Okuma Projesi”ne hazırlık yapıldığı gibi çocuklarımız, okula davet edilen yazarlarla bir araya gelme ve söyleşi yapma imkânı bulmaktadır. 

 

 • Bir dile hâkimiyeti göstermesi bakımında özel bir konuma sahip olan yazma becerisinin geliştirilmesi için en küçük sınıf gruplarından itibaren tüm öğrencilere çeşitli derslerde yazı ve makale yazma çalışması yaptırılmaktadır. 

  Gerek yıllık projeler, gerekse makaleler özel bir yazılımla takip edilmekte ve öğrencilerin yararlandıkları kaynaklara atıf yapıp yapmadıkları izlenmektedir. 

 

 • Okulda farklı yaş gruplarıyla çalışan üç ayrı rehberlik birimi bulunmaktadır. 

 

 • Tüm derslerin bir araya getirilmesiyle 1998-1999’dan bu yana yılda dört kez yapılan “Ortak Sınav”lar öğrencilerimizin ulusal sınavlara hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.  Ayrıca İngilizce dersi ile ikinci yabancı dil (Almanca ya da Fransızca) derslerinin bir arada yapıldığı “Yabancı Diller Ortak Sınavı” da senede iki kez uygulanmaktadır. 

 

 • Öğretim başarısında istenen yerde olmayan öğrenciler için Akademik İzleme çalışması yapılmaktadır.  Bu durumdaki öğrencilerin başarı durumu, veli ve öğretmenleri tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. 

 

 • Lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için ders saatleri dışında özel çalışmalar yapılmaktadır.  Lise son sınıfa geçen öğrenciler için yaz aylarında yapılan program, benzerleri arasında İzmir’deki ilk uygulamadır.

 

 • Özel Ege Lisesi, Amerikan yükseköğretim kurumu olarak bilinen College Board’a 2013 yılında üye olmuştur.  Okulumuz Türkiye’deki üçüncü, İzmir’deki ilk üye okul olarak lise öğrencileri için düzenlenen AP programına (The Advanced Placement Program) dâhil olmuş ve AP Fizik B, Kimya, Biyoloji ve Calculus AB derslerinin verilmesi için onay almıştır.

  College Board tarafından organize edilen program sayesinde lise öğrencilerine, gördükleri derslerle üniversite düzeyinde bilgi ve beceriler kazanma şansı sunulmaktadır.  Lise öğrencileri yurt içindeki bazı üniversitelerle Amerika ve Kanada’da bulunan birçok üniversitede görecekleri bazı derslerin kredilerini lisede iken alma fırsatına sahiptir. 

 

 • Okul uzun yıllardan bu yana üç farklı yarışma düzenlemektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Okullar Arası Matematik Yarışması’nın 17.si, Günaydın Edebiyat Öykü, Şiir ve Masal Yazma Yarışması’nın 14.sü ve Fen Araştırma Projeleri Yarışması’nın 13.sü düzenlenmiştir. Bu yarışmalara başta İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda okul katılmaktadır. 

 

 • Liseli öğrencilerin üniversite ve bölümleri daha yakından tanımaları amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.  Bunlardan biri, ilk kez 2013 yılında düzenlenen Üniversite Günü’dür.  İlk organizasyona İzmir’den ve başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerden 17, 2014’te yapılan ikincisine 16 üniversite katılmıştır.  2015 yılında yapılan 3. Üniversite Günü’nde 17 yerli, 7 yabancı üniversite olmak üzere 24 üniversite yer almıştır. Diğer organizasyonlar ise Mesleki Gölge ve Mesleki Tanıtım Günleri’dir.  Bu çalışmalarla liselilerimizin ilgi duyduğu bir meslek grubundaki profesyonel veya akademisyenle bir gün geçirmesi sağlanmaktadır. 

 

 • Özel Ege’de 1998-2013 yılları arasında -o dönemin ismiyle- ilköğretim birinci kademede branşlaşma uygulanmıştır.  Birinci kademedeki sınıf öğretmenleri, 1.-2.-3. sınıf öğretmenleri ve 4.-5. sınıf öğretmenleri olarak ikiye ayrılmıştır.  Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran 6287 sayılı yasayla birlikte kaldırılan bu çalışma, şehrimizdeki ilk uygulama olarak daha sonra çeşitli okullar tarafından takip edilmiştir. 


Akademik Yaşam 

 

Üniversite Giriş Sınavları

 

 • 2000 yılı ve sonrasındaki dönemde Özel Ege Lisesinden mezun olan öğrencilerin %98,46’sı üniversitelere yerleşmiştir.  Bu öğrencilerin yerleştiği üniversitelerin özet tablosu aşağıdaki gibidir: 

Kategori

Sayı

Yüzde (%)

xxxx

Bilkent, Boğaziçi, Galatasaray, İTÜ, Koç, ODTÜ ve Sabancı (*)

246

34,9

 

Ankara, İstanbul ve İzmir’deki diğer devlet üniversiteleri           

183

26,0

 

Üç büyük il dışındaki illerin devlet üniversiteleri

83

11,8

 

Bilkent, Koç ve Sabancı dışındaki vakıf üniversiteleri (**)

183

26

 

Yabancı üniversiteler (ABD ve İngiltere) (***)          

9

1,3

 

 (*) : 63 kişi burslu                   (**) : 68 kişi burslu                  (***) : 3 kişi burslu

 

 • 2009 yılı ve sonrasındaki dönemde Özel Ege Lisesi mezunlarının en çok yerleştiği üniversiteler ve bölümler / fakülteler şu şekildedir: 

 

Sıra  No

Üniversite

Yerleşen Mezun Sayısı

Not

xxxxXXXXXXXXXXXXX

1

ODTÜ

34

 

 

2

Koç Üniversitesi

29

23 kişi burslu

 

3

Ege Üniversitesi

28

15 kişi Tıp Fakültesi

 

4

İ. D. Bilkent Üniversitesi

26

13 kişi burslu

 

5

İTÜ     

23

 

 

6

Boğaziçi Üniversitesi 

18

 

 

 

Sıra  No

Bölüm / Fakülte

Yerleşen Mezun Sayısı

XXXXXXXX

1 Tıp 63  
2 Endüstri Mühendisliği 36  
3 Elektrik-Elektronik Müh. 25  
4 Hukuk 25  
5 Makine Mühendisliği  23  
6 Mimarlık 18  
7 Bilgisayar Mühendisliği 15  

 

 • Özel Ege Lisesi, resmî ve özel tüm anadolu liseleri arasında 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında İzmir birincisi olmuştur. 

 

 •  Özel Ege Lisesi, özel anadolu liseleri arasında 2003 ve 2010 yıllarında Türkiye birincisi olmuştur. 

 

 • Okulumuz, resmî ve özel toplam 1.111 anadolu lisesi arasında 2010 yılında Türkiye ikinciliğini elde etmiştir.  

 

Lise Giriş Sınavları 

 

 • Özel Ege Lisesi, lise giriş sınavlarında 2005, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında ülke genelindeki yaklaşık 18.000 okul arasında ilk 100’de (ilk %0,5’lik dilimde) yer almıştır.  (2006 ve 2007 yılı bilgilerine ulaşılamamış olup, 2012 yılından bu yana resmî istatistikler MEB tarafından açıklanmamaktadır.) 

 

 • Okulumuz, 2011’de 100 ve daha fazla sayıda öğrencisi olan okullar arasında Türkiye 9.luğuna ulaşmıştır (bu sayıda öğrencisi olan sadece 16 okul ülke genelinde ilk 100’e girebilmiştir). 

 

 •  Lise giriş sınavlarında 2006 yılından bu yana öğrencilerimizin %7 ila %16’sı ülke genelinde ilk %1’lik dilime, %38 ila %56’sı ülke genelinde ilk %5’lik dilime, %65 ila %78’i ise ülke genelinde ilk %10’luk dilime girmektedir.  

 

Bilimsel Yaşam

 

 • Özel Ege Lisesinin 2000 yılı ve sonrasındaki dönemde TÜBİTAK başarıları aşağıdaki gibidir (bölge elemelerine değil, yalnızca ülke genelindeki sonuçlara yer verilmiştir): 

 

Sonuç 
 
Adet
 
 
Altın Madalya 1  
Gümüş Madalya 3  
Bronz Madalya 6  
Teşvik Ödülü 3  
Ülke finali veya sergisi 18  


Ülke genelinde madalya alan mezunlarımız bu sayede üniversite sınavlarında ek puan elde etmektedir. 

 

 • 2012-2013 öğretim yılında TÜBİTAK bölge sergisine en çok sayıda projesi davet alan lise Özel Ege Lisesi olurken, ortaokul grubunda en çok davet alan ikinci okul Özel Ege Ortaokulu olmuştur. 

 

 • 2013-2014 öğretim yılında bölge sergisine en çok sayıda projesi davet alan ortaokul Özel Ege Ortaokulu olurken lisede en çok sayıda proje gönderen ilk beş okuldan biri Özel Ege Lisesi olmuştur. 

 

 • 2014-2015 öğretim yılında 46.sı düzenlenen TÜBİTAK bölge sergisinde liseli öğrencilerimizin hazırladığı 12 proje sergilendi. Sergide en fazla sayıda fen projesi sergileyen okulumuz, ikisi biyoloji, biri bilgisayar alanında olmak üzere üç projeyle dereceye girdi. Ege Bölgesinden 60 projenin sergilendiği ortaokul kategorisinde öğrencilerimizin iki projesi sergilenmiştir.

 

 • Öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışında çok sayıda akademik ve bilimsel organizasyona, proje yarışmalarına katılmaktadır.  Bu yarışmalarda uluslararası onur listelerine giren öğrencilerimiz bulunmakta, bu çocuklarımızın bazıları dünya genelinde çok az sayıda öğrenciye çıkarılan kişiye özel davetlerle bilimsel kongrelere çağrılmaktadır. 

 

 • Ülke genelinde yapılan ve yalnızca üniversite öğrencileriyle akademisyenlerin katıldığı bazı bilimsel organizasyonlara lise seviyesinde katılan tek okul olarak dikkat çeken Özel Ege Lisesi, akademik makaleleri uluslararası hakemli dergilerde yer alan bilim sevdalısı öğrencileriyle öne çıkmaktadır.  


Yabancı Diller ve Uluslararası Çalışmalar 

 

 • Yabancı dil derslerine Türk öğretmenlerin yanı sıra yabancı öğretmenler de girmektedir. Yabancı öğretmenler her sınıf seviyesinde farklı olmakla beraber 2 ya da 5 saat arasında ders vermektedir.  2014-2015 öğretim yılında yabancı dil derslerinin %33’üne yabancı öğretmenler girmektedir.

  Şehrimizdeki ilk uygulama olarak, 2011-2012 öğretim yılından bu yana okul öncesi sınıflarıyla ilkokul 1. ve 2. sınıfta birinci yabancı dil olan İngilizce’de ve ikinci yabancı dilde (Almanca veya Fransızca) tüm derslere yabancı öğretmenler girmektedir. 

 

 • Yabancı ülkelerdeki okullarla yapılan ve ilk kez 2001 yılında başlayan değişim programları okulun yurt dışı çalışmalarının bir kısmını oluşturmaktadır. 

 

 • İlk defa 2002 yılında Harvard Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı ile başlayan MUN çalışmaları bugün Harvard, Yale ve Princeton Üniversitelerinin düzenlediği konferanslara katılan dört ayrı öğrenci grubuyla devam etmektedir. 

  Özel Ege Lisesi, dünyanın değişik ülkelerinden, uluslararası sorunlara çözüm arayan lise öğrencilerini buluşturan bu diplomasi etkinliklerine ülke genelinde en uzun süreden bu yana katılan okul grubu arasındadır. 

 

 • ABD’de başlayan, sonrasında Avrupa ve Çin ile genişleyen “Global Genç Liderler Konferansı”na ilk kez 2003 yılında davet edilen Özel Ege Lisesi, yıllardan bu yana öğrencilerini uluslararası liderlik eğitimlerine göndermektedir. 

 

 • Avrupa ülkeleriyle yapılan öğrenci ve öğretmen değişimi 2007 yılından itibaren Asya ülkelerine genişletilmiştir.  Bu tarihte Çin’in Şangay şehrindeki bir uluslararası okulla başlayan mübadele programı hâlen devam etmektedir. 

 

 • 2014-2015 öğretim yılında Almanya ile de bir değişim programı hazırlanmış, öğrencilerimiz karşılıklı ziyarette bulunmuştur.

 

 • Avrupa Birliği kapsamındaki gençlik programları olan Comenius/Erasmus programlarına ilk kez 2004 yılında katılan ve bu alanda Türkiye’deki ilk okul grubu arasında yer alan Özel Ege Lisesi, öğrencilerini hayat boyu öğrenme ve gençlik programlarına yönlendirmeyi sürdürmektedir. 

 

 • Özel Ege’ye dışarıdan gelen öğrenciler için 1998’den bu yana yapılan yaz dönemi İngilizce kursu, İzmir’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 

 

 • Mezunlarımızın bir kısmı lisans öğrenimleri için yabancı üniversiteleri tercih etmektedir.  Kimileri burslu olan bu öğrencilerin gittikleri üniversiteler arasında ABD’de Boston Üniversitesi, Michigan State Üniversitesi, Pennsylvania State Üniversitesi ve Purdue Üniversitesi, İngiltere’de King's College London gibi okullar bulunmaktadır.  Öğrencilerimizin tamamına yakını yurt dışında İngilizce’ye yönelik ek bir çalışma yapmadan, doğrudan lisans programlarına başlamaktadır. 

 

 • Her yaz döneminde yaklaşık 20 ila 30 öğrencimiz İngiltere’ye ve ABD’ye akademik yaz programlarına ve İngilizce yaz kamplarına gitmektedir.  Öğrenci ve velilerimize çok sayıda okulun programı tanıtılmakta ve gitmek isteyen öğrencilere başvuru aşamasında yardımcı olunmaktadır. 

  Yönlendirme yapılan üniversiteler arasında Brown, California Berkeley, Caltech, Cambridge, Columbia, Cornell, Harvard, Johns Hopkins, MIT, Pennsylvania, Princeton ve Stanford gibi okullar bulunmaktadır. İki öğrencimiz 2009 ve 2014 yıllarında Harvard Yaz Okulu’na kabul edilmiştir.

 

 • 2013-2014 ve 2014-2015’te Cambridge sınavlarına yaklaşık 100’er öğrencimiz katılmıştır. Öğrencilerimiz, 2014-2015 sınavında tüm sınıf gruplarında ve sınav türlerinde, tamamına yakını özel okul öğrencilerinden oluşan Türkiye ortalamalarını geride bırakmıştır. 
   

Sosyal Çalışmalar, Ders Dışı Yaşam 
 

 • Özel Ege Lisesinde her öğrenim kademesinde farklı alanlarda, çok sayıda kulüp çalışması yapılmaktadır.  Öğrenciler 2014-2015 öğretim yılında ilkokulda 26, ortaokulda 21, lisede 6 farklı kulüpte çalışma imkânına sahiptir.  Dört farklı dilde dramadan sporun farklı branşlarına, doğa ve fotoğrafçılıktan çeşitli müzik enstrümanlarının öğretimine varan geniş bir yelpaze uygulanmaktadır.

 

 • Ortaokul ve lisede çeşitli seçmeli derslerle öğrencilerin vizyonlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Özel Ege, lisede MEB Talim Terbiye Kurulu onayıyla ekonomi ve uluslararası ilişkiler dersleri veren İzmir’deki ilk okuldur.  Bunlara ek olarak astronomi ve uzay bilimleri, diksiyon ve hitabet, drama, işletme, proje hazırlama, psikoloji, sanat tarihi ve yönetim bilimi dersleri verilmektedir. 

 

 • Okulun Türkçe ve yabancı dillerde oyun sergileyen tiyatro ekipleri bulunmakta ve bu ekipler yerli ve yabancı tiyatro festivallerinde sahne almaktadır. 

 

 • Roman, öykü ve şiir yazan çok sayıdaki öğrencimiz okul içinde çıkardıkları dergilerle yazmanın farkındalığını yaşamaktadır.  Kitabı basılan genç edebiyatçılarımızın varlığı okulumuzun önemli bir rengi olarak görülmektedir. 

 

 • İl ve ülke genelindeki yarışmalarda birincilikler ve çeşitli dereceler elde eden münazara ekibi öğrencileri profesyonel kişilerden münazara eğitimi almaktadır. 

 

 • Özel Ege Lisesi, İzmir’de en çok okul takımı olan eğitim kurumlarından birisidir.  2012-2013’te 36 okul takımında 236, 2013-2014’te 38 okul takımında 327, 2014-2015’te 40 okul takımında 377 lisanslı öğrenci yer almıştır.  Okul takımlarının oluştuğu dallar atletizm, basketbol, binicilik, eskrim, futbol, futsal, masa tenisi, oryantiring, plaj voleybolu, ritmik jimnastik, satranç, tenis, voleybol ve yüzme olup, zaman zaman farklı branşlarda yeni okul takımları oluşmaktadır.  Bu dalların bazılarında millî takımlara giden sporcularımız okulumuzu ve ülkemizi temsil etmektedir. 

  Okul takımları 1997-1998’den 2013-2014 öğretim yılının bitimine kadar 39 İzmir şampiyonluğu, 37 İzmir ikinciliği, 37 İzmir üçüncülüğü, bir Türkiye şampiyonluğu, iki Türkiye ikinciliği, beş Türkiye üçüncülüğü kazanmıştır.  Öğrencilerimiz bireysel olarak ise yüzlerce madalya elde etmiştir. 

 

 • Okul takımlarında yer alamayan öğrenciler için hafta sonları spor çalışmaları yapılmaktadır.

 

 • Türk halk oyunlarında geride kalan yıllarda ilkokul ve ortaokul ekipleriyle Valilik Kupası’nda ayrı ayrı sahne alan tek okul olarak dikkati çeken Özel Ege, uzun yıllardan bu yana ekipleriyle yurt içi ve yurt dışında çeşitli gösteri ve festivallere katılmaktadır. 

 

 • Özel Ege Lisesinde öğrencilerin iyi bir akademik donanımla beraber saygın, duyarlı ve kişilik özellikleriyle de farklılık oluşturan bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.  Bu anlamda gelişim süreçlerine “Davranış Eğitimi” başlığı altında katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır.  Rehberlik birimlerinin hazırladığı Davranış Eğitimi çalışmalarıında adalet, dürüstlük, merhamet, vefa, alçak gönüllülük, sabır, saygı, nezaket, selamlaşma gibi konular tüm sınıflarda ele alınmaktadır. 

 

 • Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerimiz Toplum Hizmeti çalışmalarıyla değişik kapasitelerde topluma hizmet etmeyi hedeflemektedir. 

 

 • Özel Ege Lisesi bünyesindeki Yüksel Eraslan Kültür Merkezi, değişik sanat gruplarının okulda sundukları gösteri ve konserlere sıklıkla ev sahipliği yapmaktadır.  İzmir Klasik Türk Müziği Korosu, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Devlet Senfoni Orkestrası ve çeşitli özel tiyatrolar için okulumuz önemli bir buluşma noktasıdır.  


Kayıtlar - Bursluluk
 

 • Okul öncesi ile ilkokul 1., 2. ve 3. sınıflara ön görüşme, ilkokul 4. sınıf ve daha üst sınıflara yazılı sınavla öğrenci alınmaktadır.  Lise 9. sınıfa Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavıyla kayıt yapılmaktadır. 

 

 • Lisemizin 9. sınıfına kayıt yaptırmış olan öğrencilerin ortalamaları şu şekildedir: 


Tavan puanın 500 olduğu sistemle:

2010 SBS       :  470

2011 SBS       :  471

2012 SBS       :  477 

Tavan puanın 700 olduğu sistemle:

2013 SBS       :  639

2014 TEOG   :  667 (yalnızca Türkçe, Matematik ve Fen dersleriyle öğrenci alınmıştır) 

2015 TEOG   :  670 (yalnızca Türkçe, Matematik ve Fen dersleriyle öğrenci alınmıştır)

2013-2014 öğretim yılından itibaren TEOG sınavlarındaki Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerinin sonuçlarına göre kayıt kabul yapılmaktadır.

 

 • Öğrencilerimize Özel Ege Lisesi Bursları ve Eraslan Vakfı Bursları olmak üzere iki farklı kanaldan burs imkânı sağlanmaktadır.  Bu burslar hem okulun kendi öğrencileri, hem de dışarıdan gelmek isteyen yeni öğrenciler içindir.


2016-2017 öğretim yılından itibaren okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine Eraslan Vakfı tarafından ihtiyaç bursu verilecektir.  Özel Ege Lisesi ve Eraslan Vakfı tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine verilen burslarda ise başarı ve ihtiyaç bir arada değerlendirilmektedir.

Ekim 2015 itibarıyla 519 öğrencimiz Özel Ege Lisesinden, 122 öğrencimiz ise Eraslan Vakfından burs alarak okumaktadır.  Toplamda 641 öğrencimiz değişik oranlarda burs almakta olup, öğrencilerimizin %62’si parçalı veya tam burslu okumaktadır.

2015-2016 öğretim yılında Okul ve Vakıf tarafından verilen bursların maddi karşılığı yaklaşık 6.750.000 TL’dir (geçen yıl 5.800.000 TL idi).İşgücü, İstihdam Yaklaşımı ve Yaşam Boyu Eğitim 
 

 • Özel Ege Lisesi, okulların öğrenci kadar öğretim elemanı yetiştirme görevi de olduğuna inanmaktadır.  Öğretim kadrosu oluşturulurken kıdemli ve -kısıtlı sayıda olmak üzere- genç öğretmenlerin bir arada bulunacağı bir eğitim-öğretim atmosferinin oluşması hedeflenmektedir.  Okulun yaklaşımı, deneyim, enerji ve yeni yöntemlerin en rasyonel şekilde kaynaşması üzerine kuruludur. 

 

 • Özel Ege Lisesi, eğitim yöneticilerini kendi yetiştiren bir anlayışa sahiptir.  Okulun hâlen görev yapan eğitim yöneticilerinin tamamı öğretmenlik yaşamına Özel Ege’de başlayan veya yalnızca birkaç yıllık tecrübeyle okula gelen ve kazandıkları deneyimle okulun işleyişine hâkim olan kişilerden oluşmaktadır. 

 

 • Tam zamanlı olarak görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans yapan veya tamamlamış olanların sayısı 33, doktora yapan veya tamamlamış olanların sayısı ise 2’dir.  Yüksek lisans veya doktora seviyesinde öğrenim görmüş veya hâlen görmekte olan eğitimcilerin oranı %31’dir. 

 

 • Tam zamanlı öğretmenlerin 2014-2015 öğretim yılı bitimi itibarıyla edinmiş oldukları mesleki tecrübelerinin ortalaması 14,8 yıldır.

 

 • Öğretmenler yurt içi ve yurt dışında her yıl çok sayıda profesyonel eğitime ve yabancı dil programlarına katılmaktadır.  


Diğer

 

 • Özel Ege Lisesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi’nin 2002 yılından itibaren düzenlediği Ege Bölgesi Kalite Ödülü yarışmasında, eğitim ve bir üst grubu olan hizmet sektörü içinden ödül kazanan ilk kurum olmuştur.  Okul, 2005 ve 2008 yıllarında iki kez kalite ödülü kazanmıştır. 

 

 • 2012 yılında kurulan Özel Ege Lisesi Radyosu, öğrencilerin hazırladığı programlarla yayın hayatını sürdürmektedir. 

 

 • Özel Ege Lisesinden, 2014-2015 öğretim yılının bitimi itibarıyla 24. dönem öğrencileri mezun olmuş ve lise mezunlarının sayısı 871’e ulaşmıştır.

 

 • Özel Ege Lisesinin bir Mezunlar Derneği bulunmaktadır. 

 

 • Okulun markası Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir. 

 

 • Okulun adı yerli ve yabancı tüm metinlerde “Özel Ege Lisesi” olarak kullanılmakta, başka dillerin kelimeleriyle okul isminde çeviri yapılmamaktadır. 

 

 • Okul logosunun ölçüleri, renk kodları ve yazım karakterleri tanımlı olup, bu standartlarla kullanılmaktadır. 

 

 • Özel Ege Lisesi, istatistiksel kayıt tutan, her türlü akademik ölçümlemeyi okul ve eğitim kamuoyu ile paylaşan ilk İzmir okuludur.  Pek çok okulun bugün kullandığı istatistik terminolojisi ve kamuoyu ile paylaştıkları bilgiler, Özel Ege Lisesi tarafından 1990’lı yılların sonundan itibaren paylaşılan veri setleriyle aynı veya çok benzerdir. 

 

 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim mevzuatında, Maliye Bakanlığı tarafından mali uygulamalarda yapılan birtakım değişiklikler / güncellemeler, okulumuz tarafından doğrudan veya Türkiye Özel Okullar Birliği aracılığıyla gönderilen öneri gruplarıyla oluşturulmuştur. 

  Özel Ege, kendi iş alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve sorunlar hakkında yazılı görüşlerini ilgili makamlara ulaştıran bir anlayışa sahiptir.