1. Nedir?

Öğretim başarısında istenen yerde olmayan öğrenciler için başlatılan bir uygulama olup başka ülkelerin eğitim sistemlerinde de var olan bir çalışmadır.  Bu çalışmayla okulun, ailenin ve öğrencinin neler yapması gerektiği üzerinde durulacaktır.  Öğrencinin başarı durumu, velisi ve öğretmenleri tarafından düzenli olarak izlenecek ve işbirliği yapılacaktır.

2. Ne amaçlanmaktadır?

Diğer öğrencilerle karşılaştırıldığında, akademik başarısı düşük kalan öğrencilerin seviyesinin anlamlı bir şekilde yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

3. Okulun yapması gerekenler nelerdir?

Okul, bu çalışmaya konu olan öğrenci için müdürü, eğitim danışmanı, müdür yardımcıları, öğretmenleri ve rehberlik bölümüyle birlikte öğrenciyi düzenli olarak izleyecek; öğrenci için ilave çalışmalar yapacak (örneğin yetiştirme kursları veya bire bir çalışmalar düzenleyecek); öğrenciye diğer arkadaşlarından farklı olarak ek zaman ayıracak ve öğrencinin durumunu düzenli olarak raporlayacaktır.

4. Ailenin yapması gerekenler nelerdir?

Velilerimizin okul ile mutlak işbirliği içinde olmaları gerekmektedir.  Aileler, öğrencilerin evdeki çalışmalarını izlemeli, okulun rehberlik bölümü ile yapılacak görüşmeler sonucunda önerilen pedagojik yaklaşımlarla öğrencilere yaklaşmalı, öğrenciyi sürekli motive etmeli ve okul ile kesintisiz bir iletişim içinde olmalıdırlar.  Hazırlanan raporlar okuldaki eğitimcilerle birlikte gözden geçirilmeli ve mutlaka imzalanmalıdır.

5. Öğrencinin yapması gerekenler nelerdir?

Yapılacak tüm çalışmalar, sonuçta öğrencinin katkısıyla hedefini bulabilecektir.  Öğrenci, yapılan çalışmaları destekleyici bir tutum içinde olmalı, yeteri kadar çalışmadan ve emek harcamadan başarılı olmanın mümkün olamayacağını baştan kabullenmelidir.  Başarılı öğrencilerin bu noktaya gelmek için sarf ettikleri çaba gözden kaçmamalıdır.