Liderlik
Akademik Mükemmellik
Kitlesel Başarı
Bilim Kurulu
Yabancı Diller
Uluslararası İlişkiler
Özel Ege Lisesi Yarışmaları
Çok Yönlülük
Mezunlar
Kültür ve Sanat
Sportif Başarılar
Toplum Hizmetleri
İnsan Kaynağı
Eğitimcilerin Eğitimi
Yerleşke
Fiziksel Donanım
Kütüphane
25. Yıl Ormanı
 
Anasayfa

 

Özel Ege Lisesi insan kaynağı yönetimini çeşitli denge unsurlarını dikkate alarak gerçekleştirir. Kurulduğu 1987 yılını izleyen ilk 10 yıl içinde özellikle resmî okullardan emekli olmuş öğretmenleri bünyesine alır. Zaman içinde ise kadrosunda genç öğretmenlere yer vermeyi, yenilikçilik, teknolojik takip ve istihdamda sosyal sorumluluk anlayışının bir neticesi olarak görür.

Özel Ege, 2000’li yıllardan sonra okulu gitmek istediği yöne taşıyacak eğitim yöneticilerini kendi içinden çıkarma görüşünü benimser. Yönetici olacak eğitimcilerin kariyer planlaması yapılır ve değişim gerçekleşmeden önce okul kamuoyuna duyurularak, şeffaf ve planlı bir kariyer süreci yaşanır.

Okulun insan kaynağı yönetiminin bir diğer boyutunu ise idari çalışanlar oluşturur. Eğitimin dışında kalan işlerin yürütülmesinden bu kadro sorumludur. Finansmandan idari işlere, kurumsal iletişimden muhasebeye, teknolojik donanımdan eğitim araçlarına kadar tüm fonksiyonlar okulun idari çalışanları tarafından yönetilir. Eğitim kadrosu ve idari çalışanların amacı takımın iyi birer üyesi olmaktır.

Organizasyon, kurucu temsilcisi yönetiminde, beş eğitim yöneticisinin dâhil olduğu 128 tam zamanlı eğitimci ve 55 idari çalışanla 2012-2013 öğretim yılına gelir. Okul, öğretim yılı içinde eğitimle ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda yarım zamanlı öğretmenlere ve üniversitelerden gelen öğretim elemanlarına kadrosu içinde yer verir.

 
 
© 2011 Özel Ege Lisesi. Tüm hakları saklıdır. Adres : 119/1 Sokak No:3 35050 Bornova - İzmir / TÜRKİYE
Telefon : +90 232 375 28 28 (pbx)
Faks : +90 232 375 14 44
E-posta : info@egelisesi.k12.tr